اخبار شیائومی Miui Hellas
صفحه اصلی » رام xtrv

رام xtrv

روم ها

[Miui 13.X 22.9.29] توزیع ROM جدید MIUI 13 XTRV برای 14 دستگاه (آپلود مجدد)

دیمیتریوس داگکالیدیس
رام های جدید MIUI 13 XTRV-22.9.29 FastBoot & Recovery برای 14 دستگاه توزیع شده است. آپدیت فعلی 30/09/2022 23:55 توزیع بعدی رام ها...
روم ها

[Miui 13.X 22.9.21] توزیع رام جدید MIUI 13 XTRV برای 12 دستگاه

دیمیتریوس داگکالیدیس
رام های جدید MIUI 13 XTRV-22.9.21 FastBoot & Recovery برای 12 دستگاه توزیع شده است. به روز رسانی فعلی 22/09/2022 23:55 MIUI جدید توزیع شد...
روم ها

[Miui 13.X 22.9.14] توزیع رام جدید MIUI 13 XTRV برای 14 دستگاه

دیمیتریوس داگکالیدیس
رام های جدید MIUI 13 XTRV-22.9.14 FastBoot & Recovery برای 14 دستگاه توزیع شده است. به روز رسانی فعلی 15/09/2022 23:30 MIUI جدید توزیع شد...
روم ها

[Miui 13.X 22.9.7] توزیع رام جدید MIUI 13 XTRV برای 14 دستگاه

دیمیتریوس داگکالیدیس
رام های جدید MIUI 13 XTRV-22.9.7 FastBoot & Recovery برای 14 دستگاه توزیع شده است. آپدیت فعلی 09/09/2022 ساعت 22:00 بقیه رام ها هم موجود شد...
روم ها

[Miui 13.X 22.8.31] توزیع رام جدید MIUI 13 XTRV برای 14 دستگاه

دیمیتریوس داگکالیدیس
رام های جدید MIUI 13 XTRV-22.8.31 FastBoot & Recovery برای 14 دستگاه توزیع شده است. به روز رسانی فعلی 01/09/2022 23:10 MIUI جدید توزیع شد...
روم ها

[Miui 13.X 22.8.25] توزیع رام جدید MIUI 13 XTRV برای 13 دستگاه

دیمیتریوس داگکالیدیس
رام های جدید MIUI 13 XTRV-22.8.25 FastBoot & Recovery برای 13 دستگاه توزیع شده است. به روز رسانی فعلی 26/08/2022 22:20 MIUI جدید توزیع شد...
روم ها

[Miui 13.X 22.8.17] توزیع رام جدید MIUI 13 XTRV برای 12 دستگاه

دیمیتریوس داگکالیدیس
رام های جدید MIUI 13 XTRV-22.8.17 FastBoot & Recovery برای 12 دستگاه توزیع شده است. به روز رسانی فعلی 18/08/2022 22:30 MIUI جدید توزیع شد...
روم ها

[Miui 13.X 22.8.10] توزیع رام جدید MIUI 13 XTRV برای 14 دستگاه

دیمیتریوس داگکالیدیس
رام های جدید MIUI 13 XTRV-22.8.10 FastBoot & Recovery برای 14 دستگاه توزیع شده است. به روز رسانی فعلی 11/08/2022 23:30 MIUI جدید توزیع شد...
روم ها

[Miui 13.X 22.8.3] توزیع رام جدید MIUI 13 XTRV برای 13 دستگاه

دیمیتریوس داگکالیدیس
رام های جدید MIUI 13 XTRV-22.8.3 FastBoot & Recovery برای 13 دستگاه توزیع شده است. به روز رسانی فعلی 04/08/2022 21:30 آپلود مجدد MIUI 13 V22.8.3...
روم ها

[Miui 13.X 22.7.28] توزیع رام جدید MIUI 13 XTRV برای 14 دستگاه

دیمیتریوس داگکالیدیس
رام های جدید MIUI 13 XTRV-22.7.28 FastBoot & Recovery برای 14 دستگاه توزیع شده است. به روز رسانی فعلی 29/07/2022 15:05 آپلود مجدد MIUI 13 V22.7.28...
ترجمه کردن "