اخبار شیائومی Miui Hellas

لطفا مشخصات خود را به درستی وارد کنید تا بتوانیم با شما تماس بگیریم.

باید پر کنید…

1) اسم شما
2) ایمیلی که دارید
3) دلیل ارتباط (موضوع)
4) پیام کامل شما
5) دلیل ارتباط

به محض اینکه فردی از تیم مدیریت جامعه ما پیام شما را بخواند، پاسخی دریافت خواهید کرد.

پیام فرستادن

    شیائومی Miui Hellas
    انجمن رسمی شیائومی و MIUI در یونان.