اخبار شیائومی Miui Hellas

ما کی هستیم


درباره ما...

شیائومی Miui Hellas

انجمن ما در آوریل 2013 ایجاد شد.
جامعه رسمی آن است شیائومی و میوئی (کلوپ هواداران) در یونانو هدف آن کمک و حمایت تمامی دوستان و اعضای خود در زمینه طیف کامل محصولات شیائومی عزیزمان می باشد.

این توسط افراد با اشتیاق ایجاد شد و با کمک و حمایت بی دریغ همه شما رشد کرد!

به فضای خودت خوش آمدی… ..

از تیم مدیریت جامعه

شیائومی Miui Hellas
انجمن رسمی شیائومی و MIUI در یونان.