اخبار شیائومی Miui Hellas
صفحه اصلی » آندروید 13

آندروید 13

روم ها

Redmi Note 11 NFC (Spesn): به‌روزرسانی HyperOS مبتنی بر اندروید 13 (OS1.0.4.0.TGKMIXM – رام جهانی) دریافت می‌کند.

شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه جهانی (OS1.0.4.0.TGKMIXM – Global ROM) روی HyperOS برای Redmi Note 11 NFC (Spesn) مبتنی بر اندروید کرده است.
روم ها

Xiaomi PAD 5 (Nabu): به‌روزرسانی HyperOS مبتنی بر اندروید 13 دریافت می‌کند (OS1.0.1.0.TKXEUXM – EEA/EU ROM)

شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه اروپایی (OS1.0.1.0.TKXEUXM – EEA/EU ROM) روی HyperOS برای Xiaomi PAD 5 (Nabu) بر اساس اندروید 13 کرده است.
روم ها

Redmi Note 11 Pro 4G (Viva): به‌روزرسانی HyperOS مبتنی بر اندروید 13 (OS1.0.3.0.TGDMIXM – رام جهانی) دریافت می‌کند

دیمیتریوس داگکالیدیس
شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه جهانی (OS1.0.3.0.TGDMIXM – Global ROM) روی HyperOS برای Redmi Note 11 Pro 4G (Viva) با اندروید 13 کرده است.
روم ها

Xiaomi PAD 5 (Nabu): به‌روزرسانی HyperOS مبتنی بر اندروید 13 دریافت می‌کند (OS1.0.1.0.TKXMIXM – رام جهانی)

شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه جهانی (OS1.0.1.0.TKXMIXM – Global ROM) در HyperOS برای Xiaomi PAD 5 (Nabu) بر اساس اندروید 13 کرده است.
روم ها

Redmi Note 11S / POCO M4 Pro 4G (Fleur): به‌روزرسانی HyperOS را با اندروید 13 دریافت می‌کند (OS1.0.1.0.TKEMIXM – رام جهانی)

دیمیتریوس داگکالیدیس
شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه جهانی (OS1.0.1.0.TKEMIXM – Global ROM) روی HyperOS برای Redmi Note 11S کرده است. POCO M4 Pro 4G (Fleur)...
روم ها

Redmi Note 11S / POCO M4 Pro 4G (Fleur): به‌روزرسانی HyperOS را با Android 13 دریافت می‌کند (OS1.0.1.0.TKEEUXM – EEA/EU ROM)

دیمیتریوس داگکالیدیس
شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه اروپایی (OS1.0.1.0.TKEEUXM – EEA/EU ROM) HyperOS برای Redmi Note 11S کرده است. POCO M4 Pro 4G (Fleur)...
روم ها

Redmi Note 13 Pro 5G / POCO X6 5G (گارنت): به‌روزرسانی HyperOS را با Android 14 دریافت می‌کند (OS1.0.11.0.UNREUXM – EEA/EU ROM)

شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه اروپایی (OS1.0.11.0.UNREUXM – EEA/EU ROM) HyperOS برای Redmi Note 13 Pro 5G کرده است. POCO X6 5G...
روم ها

Redmi Note 11 Pro / Pro+ / Xiaomi 11i 5G (Pissarro): به‌روزرسانی HyperOS مبتنی بر Android 13 (OS1.0.2.0.TKTMIXM – رام جهانی) دریافت می‌کند.

دیمیتریوس داگکالیدیس
شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه جهانی (OS1.0.2.0.TKTMIXM – رام جهانی) روی HyperOS برای Redmi Note 11 Pro / Pro+ / Xiaomi 11i کرده است.
روم ها

Redmi Note 11 Pro 4G (Viva): به‌روزرسانی HyperOS مبتنی بر Android 13 (OS1.0.1.0.TGDEUXM – EEA/EU ROM)

دیمیتریوس داگکالیدیس
شیائومی اکنون شروع به عرضه بیلد اروپایی (OS1.0.1.0.TGDEUXM – EEA/EU ROM) روی HyperOS برای Redmi Note 11 Pro 4G (Viva) دارای اندروید 13 کرده است.
روم ها

Redmi Note 13 Pro 5G / POCO X6 5G (گارنت): به‌روزرسانی HyperOS را با Android 14 دریافت می‌کند (OS1.0.8.0.UNREUXM – EEA/EU ROM)

شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه اروپایی (OS1.0.8.0.UNREUXM – EEA/EU ROM) HyperOS برای Redmi Note 13 Pro 5G کرده است. POCO X6 5G...
روم ها

Redmi Note 13 Pro (Garnet): به‌روزرسانی به MIUI 14 بر اساس Android 13 (V14.0.7.0.TNRMIXM – رام جهانی)

شیائومی اکنون شروع به عرضه بیلد جهانی (V14.0.7.0.TNRMIXM Global ROM) به MIUI 14 برای Redmi Note 13 Pro (Garnet) مبتنی بر اندروید کرده است.
روم ها

Redmi Pad SE (Xun): به‌روزرسانی MIUI 14 مبتنی بر Android 13 (V14.0.6.0.TMUEUXM – EEA/EU ROM) دریافت می‌کند.

شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه اروپایی برای Redmi Pad SE (Xun) (V14.0.6.0.TMUEUXM – EEA/EU ROM) روی MIUI 14 بر اساس اندروید کرده است.
روم ها

Redmi Note 11 NFC (Spesn): به‌روزرسانی HyperOS مبتنی بر اندروید 13 (OS1.0.3.0.TGKMIXM – رام جهانی) دریافت می‌کند.

شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه جهانی (OS1.0.3.0.TGKMIXM – Global ROM) روی HyperOS برای Redmi Note 11 NFC (Spesn) مبتنی بر اندروید کرده است.
روم ها

Redmi Note 13 NFC (Sapphiren): به‌روزرسانی به MIUI 14 بر اساس Android 13 (V14.0.6.0.TNHEUXM – EEA/EU ROM)

شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه اروپایی (V14.0.6.0.TNHEUXM EEA/EU ROM) MIUI 14 برای Redmi Note 13 NFC (Sapphiren) بر اساس اندروید 13 کرده است.
روم ها

Redmi Note 13 Pro+ (Zircon): به‌روزرسانی به MIUI 14 بر اساس اندروید 13 (V14.0.7.0.TNOMIXM – رام جهانی)

شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه جهانی (V14.0.7.0.TNOMIXM Global ROM) در MIUI 14 برای Redmi Note 13 Pro+ (زیرکون) مبتنی بر اندروید 13 کرده است.
شیائومی Miui Hellas
انجمن رسمی شیائومی و MIUI در یونان.