اخبار شیائومی Miui Hellas
صفحه اصلی » آندروید 13

آندروید 13

روم ها

Poco M5 (راک): به‌روزرسانی MIUI 14 بر اساس Android 13 (V14.0.1.0.TLUEUXM – EEA/EU ROM)

شیائومی اکنون شروع به عرضه اولین نسخه اروپایی (V14.0.1.0.TLUEUXM – EEA/EU ROM) MIUI 14 کرده است. Poco M5 (راک) مبتنی بر اندروید 13 اچ...
روم ها

Xiaomi Pad 5 (Nabu): به‌روزرسانی MIUI 14 بر اساس Android 13 (V14.0.4.0.TKXEUXM EEA/EU ROM) دریافت می‌کند

شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه اروپایی (V14.0.4.0.TKXEUXM Global ROM) به MIUI 14 برای Xiaomi Pad 5 (Nabu) بر اساس اندروید 13 کرده است.
روم ها

Redmi Note 11 Pro+ 5G (Pissarro): به‌روزرسانی به MIUI 14 بر اساس Android 13 (V14.0.4.0.TKTMIXM – رام جهانی)

شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه جهانی (V14.0.4.0.TKTMIXM Global ROM) روی MIUI 14 برای Redmi Note 11 Pro+ 5G (Pissarro) مبتنی بر اندروید کرده است.
روم ها

Mi 11 Pro / Ultra (Star): به روز رسانی به MIUI 14 بر اساس Android 13 (V14.0.3.0.TKAEUXM – EEA/EU ROM)

شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه اروپایی (V14.0.3.0.TKAEUXM – EEA/EU ROM) به MIUI 14 برای Mi 11 Pro / Ultra (ستاره) کرده است.
روم ها

Redmi Note 10 Pro (Sweet): به‌روزرسانی به MIUI 14 مبتنی بر Android 13 (V14.0.1.0.TKFMIXM – رام جهانی) دریافت می‌کند.

دیمیتریوس داگکالیدیس
شیائومی اکنون عرضه جهانی بیلد (V14.0.1.0.TKFMIXM – رام جهانی) به MIUI 14 را برای Redmi Note 10 Pro (Sweet) بر اساس…
روم ها

POCO F3 (Alioth): به روز رسانی به MIUI 14 بر اساس Android 13 (V14.0.4.0.TKMHIXM – رام جهانی)

دیمیتریوس داگکالیدیس
شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه جهانی (V14.0.4.0.TKHMIXM – Global ROM) به MIUI 14 کرده است. POCO F3 (Alioth) مبتنی بر اندروید 13 ...
روم ها

Mi 11 Lite 4G (Courbet): به روز رسانی به MIUI 14 بر اساس Android 13 (V14.0.2.0.TKQMIXM – رام جهانی)

دیمیتریوس داگکالیدیس
شیائومی اکنون شروع به عرضه بیلد جهانی (V14.0.2.0.TKQMIXM – رام جهانی) به MIUI 14 برای Mi 11 Lite 4G (Courbet) بر اساس…
روم ها

Xiaomi Pad 5 (Nabu): به‌روزرسانی MIUI 14 بر اساس Android 13 (V14.0.3.0.TKXMIXM Global ROM) دریافت می‌کند.

شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه جهانی (V14.0.3.0.TKXMIXM Global ROM) به MIUI 14 برای شیائومی پد 5 (Nabu) بر اساس اندروید 13 کرده است.
روم ها

Redmi Note 10S (رزماری): به روز رسانی به MIUI 14 بر اساس اندروید 13 (V14.0.2.0.TKLMIXM – رام جهانی)

شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه جهانی (V14.0.2.0.TKLMIXM – Global ROM) به MIUI 14 برای Redmi Note 10S (رزماری) بر اساس اندروید 13 کرده است.
روم ها

Xiaomi 13 Pro (Nuwa): به روز رسانی به MIUI 14 بر اساس Android 13 (V14.0.7.0.TMBMIXM – رام جهانی)

دیمیتریوس داگکالیدیس
شیائومی اکنون عرضه نسخه جهانی (V14.0.7.0.TMBMIXM – Global ROM) را در MIUI 14 برای Xiaomi 13 Pro (Nuwa) بر اساس اندروید آغاز کرده است.
روم ها

Xiaomi 12T (Plato): به روز رسانی به MIUI 14 بر اساس Android 13 (V14.0.3.0.TLQEUXM – EEA/EU ROM)

شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه اروپایی (V14.0.3.0.TLQEUXM – EEA/EU ROM) MIUI 14 برای Xiaomi 12T (Plato) کرده است که مبتنی بر اندروید 13 است.
روم ها

POCO F3 (Alioth): به روز رسانی به MIUI 14 بر اساس Android 13 (V14.0.7.0.TKHEUXM – EEA/EU ROM)

شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه جهانی (V14.0.7.0.TKHEUXM – EEA/EU ROM) برای MIUI 14 کرده است. POCO F3 (Alioth) مبتنی بر اندروید 13 ...
روم ها

Xiaomi 11 Lite 5G NE (Lisa): به‌روزرسانی MIUI 14 بر اساس اندروید 13 (V14.0.6.0.TKOEUXM – EEA/EU ROM) دریافت می‌کند.

دیمیتریوس داگکالیدیس
شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه اروپایی (V14.0.6.0.TKOEUXM – EEA/EU ROM) به MIUI 14 برای Xiaomi 11 Lite 5G NE (Lisa) کرده است.
روم ها

Redmi Note 8 (2021): به روز رسانی به MIUI 14 بر اساس اندروید 13 (V14.0.3.0.TCUMIXM – رام جهانی)

دیمیتریوس داگکالیدیس
شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه جهانی (V14.0.3.0.TCUMIXM – Global ROM) به MIUI 14 برای Redmi Note 8 (2021) (Biloba) مبتنی بر اندروید کرده است.
روم ها

Mi 11 (ونوس): به‌روزرسانی MIUI 14 بر اساس اندروید 13 (V14.0.1.0.TKBMIXM – رام جهانی) دریافت می‌کند.

شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه جهانی (V14.0.1.0.TKBMIXM – Global ROM) به MIUI 14 برای Mi 11 (ونوس) بر اساس اندروید 13 کرده است.