اخبار شیائومی Miui Hellas
صفحه اصلی » رام EEA

رام EEA

روم ها

Redmi Pad SE (Xun): به‌روزرسانی MIUI 14 مبتنی بر Android 13 (V14.0.4.0.TMUEUXM – EEA/EU ROM) دریافت می‌کند.

شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه اروپایی برای Redmi Pad SE (Xun) (V14.0.4.0.TMUEUXM – EEA/EU ROM) روی MIUI 14 بر اساس اندروید کرده است.
روم ها

Redmi 12 5G / POCO M6 Pro 5G (Sky): به‌روزرسانی به MIUI 14 بر اساس Android 13 (V14.0.8.0.TMWEUXM – EEA/EU ROM)

شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه اروپایی (V14.0.8.0.TMWEUXM EEA/EU ROM) به MIUI 14 برای Redmi 12 5G کرده است. POCO M6 Pro 5G (Sky) که...
روم ها

Redmi Note 12 Pro 4G (Sweet_K6a): به‌روزرسانی MIUI 14 بر اساس Android 13 (V14.0.3.0.THGEUXM EEA/EU ROM) دریافت می‌کند.

شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه اروپایی (V14.0.3.0.THGEUXM EEA/EU ROM) به MIUI 14 برای Redmi Note 12 Pro 4G (Sweet_k6a) بر اساس اندروید 12 کرده است.
روم ها

Redmi Note 8 (2021): به‌روزرسانی MIUI 14 مبتنی بر Android 13 (V14.0.5.0.TCUEUXM – EEA/EU ROM) دریافت می‌کند.

شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه اروپایی (V14.0.5.0.TCUEUXM – EEA/EU ROM) به MIUI 14 برای Redmi Note 8 (2021) (Biloba) مبتنی بر اندروید کرده است.
روم ها

Xiaomi 13 Lite (Ziyi): به روز رسانی به MIUI 14 بر اساس Android 13 (V14.0.12.0.TLLEUXM – EEA/EU ROM)

شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه اروپایی (V14.0.12.0.TLLEUXM – EEA/EU ROM) به MIUI 14 برای Xiaomi 13 Lite (Ziyi) بر اساس اندروید 13 H کرده است.
روم ها

Xiaomi 11T Pro (Vili): به روز رسانی به MIUI 14 بر اساس اندروید 13 (رام EEA-EU V14.0.14.0.TKDEUXM)

شیائومی امروز نسخه اروپایی (EEA-EU V14.0.14.0.TKDEUXM ROM) را به MIUI 14 برای Xiaomi 11T Pro (Vili) مبتنی بر اندروید 13 منتشر کرد.
روم ها

Xiaomi 12 Lite (Taoyao): به روز رسانی به MIUI 14 بر اساس Android 13 (V14.0.24.0.TLIEUXM – EEA/EU ROM)

شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه اروپایی (V14.0.24.0.TLIEUXM – EEA/EU ROM) به MIUI 14 برای Xiaomi 12 Lite (Taoyao) بر اساس اندروید 13 کرده است.
روم ها

Xiaomi 13 (Fuxi): به روز رسانی به MIUI 14 بر اساس اندروید 14 (V14.0.9.0.UMCEUXM – EEA/EU Stable ROM) دریافت می کند.

شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه اروپایی (V14.0.9.0.UMCEUXM – EEA/EU Stable ROM) MIUI 14 برای Xiaomi 13 (Fuxi) کرده است که مبتنی بر اندروید است.
روم ها

Xiaomi 13 Pro (Nuwa): به روز رسانی به MIUI 14 مبتنی بر اندروید 14 (V14.0.9.0.UMBEUXM – EEA/EU Stable ROM)

شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه اروپایی (V14.0.9.0.UMBEUXM – EEA/EU Stable ROM) به MIUI 14 برای Xiaomi 13 Pro (Nuwa) کرده است که بر اساس ...
روم ها

Redmi Note 12 Pro 4G (Sweet_K6a): به‌روزرسانی MIUI 14 بر اساس Android 13 (V14.0.5.0.THGMIXM Global ROM) دریافت می‌کند.

شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه جهانی (V14.0.5.0.THGMIXM Global ROM) به MIUI 14 برای Redmi Note 12 Pro 4G (Sweet_k6a) بر اساس اندروید 12 کرده است.
روم ها

Redmi Note 12 4G NFC (Topaz): به روز رسانی به MIUI 14 بر اساس Android 13 (V14.0.12.0.TMGEUXM EEA/EU ROM)

شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه اروپایی (V14.0.12.0.TMGEUXM EEA/EU ROM) به MIUI 14 برای Redmi Note 12 4G NFC (Topaz) بر اساس اندروید 13 کرده است.
روم ها

Xiaomi 13 Pro (Nuwa): به روز رسانی به MIUI 14 مبتنی بر اندروید 14 (V14.0.8.0.UMBEUXM – EEA/EU Stable ROM)

شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه اروپایی (V14.0.8.0.UMBEUXM – EEA/EU Stable ROM) به MIUI 14 برای Xiaomi 13 Pro (Nuwa) کرده است که بر اساس ...
روم ها

Xiaomi 13 (Fuxi): به روز رسانی به MIUI 14 بر اساس اندروید 14 (V14.0.8.0.UMCEUXM – EEA/EU Stable ROM) دریافت می کند.

شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه اروپایی (V14.0.8.0.UMCEUXM – EEA/EU Stable ROM) MIUI 14 برای Xiaomi 13 (Fuxi) کرده است که مبتنی بر اندروید است.
روم ها

Xiaomi 12 (Cupid): به‌روزرسانی MIUI 14 بر اساس اندروید 13 (V14.0.13.0.TLCEUXM – EEA/EU ROM) دریافت می‌کند.

شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه اروپایی MIUI 14 (V14.0.13.0.TLCEUXM – EEA/EU ROM) برای Xiaomi 12 (Cupid) بر اساس اندروید 13 کرده است.
روم ها

Xiaomi 12 Pro (Zeus): به روز رسانی به MIUI 14 بر اساس اندروید 13 (V14.0.17.0.TLBEUXM – EEA/EU ROM)

شیائومی اکنون عرضه MIUI 14 اروپایی (V14.0.17.0.TLBEUXM – EEA/EU ROM) را برای Xiaomi 12 Pro (Zeus) مبتنی بر اندروید 13 آغاز کرده است.
شیائومی Miui Hellas
انجمن رسمی شیائومی و MIUI در یونان.