اخبار شیائومی Miui Hellas
صفحه اصلی » آندروید 14

آندروید 14

روم ها

Redmi Note 13 NFC (Sapphiren): به‌روزرسانی HyperOS مبتنی بر اندروید 14 (OS1.0.3.0.UNHMIXM – رام جهانی) دریافت می‌کند.

شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه جهانی (OS1.0.3.0.UNHMIXM – Global ROM) روی HyperOS برای Redmi Note 13 NFC (Sapphiren) با اندروید 14 H کرده است.
روم ها

Xiaomi 14 Ultra (Aurora): به‌روزرسانی HyperOS مبتنی بر اندروید 14 (OS1.0.7.0.UNAMIXM – رام جهانی) دریافت می‌کند

شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه جهانی (OS1.0.7.0.UNAMIXM – رام جهانی) روی HyperOS برای Xiaomi 14 Ultra (Aurora) بر اساس اندروید 14 کرده است.
روم ها

Xiaomi 13 Lite (Ziyi): به‌روزرسانی HyperOS بر اساس اندروید 14 دریافت می‌کند (OS1.0.5.0.ULLMIXM – رام جهانی)

شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه جهانی (OS1.0.5.0.ULLMIXM – Global ROM) در HyperOS برای Xiaomi 13 Lite (Ziyi) بر اساس اندروید 14 کرده است.
روم ها

POCO X6 Pro 5G (Duchamp): به‌روزرسانی HyperOS مبتنی بر Android 14 (OS1.0.9.0.UNLMIXM – رام جهانی)

شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه جهانی (OS1.0.9.0.UNLMIXM – Global ROM) در HyperOS کرده است. POCO X6 Pro 5G (Duchamp) مبتنی بر اندروید...
روم ها

POCO X5 Pro 5G (Redwood): به‌روزرسانی HyperOS مبتنی بر Android 14 (OS1.0.4.0.UMSMIXM – رام جهانی)

شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه جهانی (OS1.0.4.0.UMSMIXM – Global ROM) در HyperOS برای POCO X5 Pro 5G (Redwood) با اندروید 14 H...
روم ها

Xiaomi 14 (Houji): به‌روزرسانی HyperOS مبتنی بر Android 14 (OS1.0.20.0.UNCEUXM – EEA/EU ROM) دریافت می‌کند.

شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه اروپایی (OS1.0.20.0.UNCEUXM – EEA/EU ROM) HyperOS برای Xiaomi 14 (Houji) بر اساس اندروید 14 H...
روم ها

POCO M5 (راک): به‌روزرسانی HyperOS مبتنی بر Android 14 (OS1.0.3.0.ULUEUXM – EEA/EU ROM)

شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه اروپایی (OS1.0.3.0.ULUEUXM – EEA/EU ROM) در HyperOS کرده است. POCO M5 (راک) مبتنی بر اندروید 14 اچ...
روم ها

Xiaomi 12T (Plato): به‌روزرسانی HyperOS مبتنی بر اندروید 14 (OS1.0.9.0.ULQMIXM – رام جهانی) دریافت می‌کند.

شیائومی شروع به عرضه نسخه جهانی (OS1.0.9.0.ULQMIXM – Global ROM) روی HyperOS برای Xiaomi 12T (Plato) بر اساس اندروید 14 کرده است.
روم ها

Poco F6 Pro (Vermeer): به‌روزرسانی HyperOS مبتنی بر Android 14 (OS1.0.3.0.UNKEUXM – EEA/EU ROM)

شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه اروپایی (OS1.0.3.0.UNKEUXM – EEA/EU ROM) در HyperOS کرده است. Poco F6 Pro (Vermeer) مبتنی بر اندروید 14...
روم ها

POCO F6 (Peridot): به‌روزرسانی HyperOS مبتنی بر Android 14 (OS1.0.3.0.UNPMIXM – رام جهانی)

شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه جهانی (OS1.0.3.0.UNPMIXM – Global ROM) در HyperOS برای Poco F6 (Peridot) با اندروید 14 این آپدیت...
روم ها

POCO F6 (Peridot): به‌روزرسانی HyperOS مبتنی بر Android 14 (OS1.0.1.0.UNPEUXM – EEA/EU ROM)

شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه اروپایی (OS1.0.1.0.UNPEUXM – EEA/EU ROM) در HyperOS کرده است. Poco F6 (Peridot) با اندروید 14 این آپدیت...
روم ها

Mi 11 Pro / Ultra (Star): به‌روزرسانی HyperOS مبتنی بر Android 14 (OS1.0.1.0.UKAEUXM – EEA/EU ROM)

شیائومی اکنون عرضه نسخه اروپایی (OS1.0.1.0.UKAEUXM – EEA/EU ROM) HyperOS را برای Mi 11 Pro / Ultra (Star) با اندروید 14 آغاز کرده است.
روم ها

Xiaomi 12 Lite (Taoyao): به‌روزرسانی HyperOS بر اساس اندروید 14 (OS1.0.6.0.ULIMIXM – رام جهانی) دریافت می‌کند.

شیائومی اکنون شروع به عرضه بیلد جهانی (OS1,0.6.0.ULIMIXM – Global ROM) روی HyperOS برای Xiaomi 12 Lite (Taoyao) بر اساس اندروید 14 کرده است.
روم ها

POCO X5 Pro 5G (Redwood): به‌روزرسانی HyperOS مبتنی بر Android 14 (OS1.0.4.0.UMSEUXM – EEA/EU ROM)

شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه اروپایی (OS1.0.4.0.UMSEUXM – EEA/EU ROM) در HyperOS کرده است. POCO X5 Pro 5G (Redwood) با اندروید 14 H...
روم ها

Poco F6 Pro (Vermeer): به‌روزرسانی HyperOS مبتنی بر Android 14 (OS1.0.2.0.UNKEUXM – EEA/EU ROM)

شیائومی اکنون شروع به عرضه نسخه اروپایی (OS1.0.2.0.UNKEUXM – EEA/EU ROM) در HyperOS کرده است. Poco F6 Pro (Vermeer) مبتنی بر اندروید 14...
شیائومی Miui Hellas
انجمن رسمی شیائومی و MIUI در یونان.