اخبار شیائومی Miui Hellas
صفحه اصلی » همه اخبار » برنامه ها / رام ها » برنامه های کاربردی مفید » Demon Hunter: Premium و 16 بازی و برنامه اضافی به صورت رایگان از فروشگاه Google Play و App
برنامه های کاربردی مفید

Demon Hunter: Premium و 16 بازی و برنامه اضافی به صورت رایگان از فروشگاه Google Play و App

برنامه-فروشگاه-بازی-فروشگاه-لوگو

اکنون می توانید آن را دریافت کنید Demon Hunter: Premium و 16 بازی و برنامه دیگر، کاملاً رایگان از Google Play & App Store برای مدت کوتاهی


بنابراین، این بار نیز چندین برنامه و بازی وجود دارد که می توانید آنها را کاملاً رایگان دریافت کنید، البته به شرطی که در مهلتی که به شما می دهند آنها را دانلود و نصب کنید.

بازی‌ها و برنامه‌های رایگان از فروشگاه Google Play

در زیر تعدادی از آنها را برای شما قرار داده ایم که می توانید از بین آنها انتخاب کنید و خودتان کاملا رایگان بسازید.


بازی ها:


Slime Legends - Survivor
Slime Legends - Survivor
Developer: Fori Studio
Price: 0,19 €
 • Slime Legends - Survivor Screenshot
 • Slime Legends - Survivor Screenshot
 • Slime Legends - Survivor Screenshot
 • Slime Legends - Survivor Screenshot
 • Slime Legends - Survivor Screenshot
 • Slime Legends - Survivor Screenshot
 • Slime Legends - Survivor Screenshot
 • Slime Legends - Survivor Screenshot
 • Slime Legends - Survivor Screenshot
 • Slime Legends - Survivor Screenshot
 • Slime Legends - Survivor Screenshot
 • Slime Legends - Survivor Screenshot
 • Slime Legends - Survivor Screenshot
 • Slime Legends - Survivor Screenshot
 • Slime Legends - Survivor Screenshot
Demon Hunter: Premium
Demon Hunter: Premium
Developer: EA Publishing
Price: 1,09 €
 • Demon Hunter: Premium Screenshot
 • Demon Hunter: Premium Screenshot
 • Demon Hunter: Premium Screenshot
 • Demon Hunter: Premium Screenshot
 • Demon Hunter: Premium Screenshot
 • Demon Hunter: Premium Screenshot
 • Demon Hunter: Premium Screenshot
 • Demon Hunter: Premium Screenshot
 • Demon Hunter: Premium Screenshot
 • Demon Hunter: Premium Screenshot
 • Demon Hunter: Premium Screenshot
 • Demon Hunter: Premium Screenshot
 • Demon Hunter: Premium Screenshot
 • Demon Hunter: Premium Screenshot
 • Demon Hunter: Premium Screenshot
 • Demon Hunter: Premium Screenshot
 • Demon Hunter: Premium Screenshot
 • Demon Hunter: Premium Screenshot
 • Demon Hunter: Premium Screenshot
 • Demon Hunter: Premium Screenshot
 • Demon Hunter: Premium Screenshot
 • Demon Hunter: Premium Screenshot
Zombie Age 3 Premium: Survival
Zombie Age 3 Premium: Survival
Developer: DIVMOB
Price: 1,09 €
 • Zombie Age 3 Premium: Survival Screenshot
 • Zombie Age 3 Premium: Survival Screenshot
 • Zombie Age 3 Premium: Survival Screenshot
 • Zombie Age 3 Premium: Survival Screenshot
 • Zombie Age 3 Premium: Survival Screenshot
 • Zombie Age 3 Premium: Survival Screenshot
 • Zombie Age 3 Premium: Survival Screenshot
 • Zombie Age 3 Premium: Survival Screenshot
 • Zombie Age 3 Premium: Survival Screenshot
 • Zombie Age 3 Premium: Survival Screenshot
 • Zombie Age 3 Premium: Survival Screenshot
 • Zombie Age 3 Premium: Survival Screenshot
 • Zombie Age 3 Premium: Survival Screenshot
 • Zombie Age 3 Premium: Survival Screenshot
 • Zombie Age 3 Premium: Survival Screenshot
Speed Math - Mini Math Games
Speed Math - Mini Math Games
Developer: Eggies
Price: 1,39 €
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
 • Speed Math - Mini Math Games Screenshot
Grow Heroes VIP : Idle Rpg
Grow Heroes VIP : Idle Rpg
Developer: pixelstar
Price: 1,89 €
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot
 • Grow Heroes VIP : Idle Rpg Screenshot

برنامه های کاربردی:


Electron ConfigPro
Electron ConfigPro
توسعهدهنده: نرم افزار یوکود
قیمت: 3,19 یورو
 • اسکرین شات Electron Config Pro
 • اسکرین شات Electron Config Pro
 • اسکرین شات Electron Config Pro
 • اسکرین شات Electron Config Pro
 • اسکرین شات Electron Config Pro
 • اسکرین شات Electron Config Pro
 • اسکرین شات Electron Config Pro
 • اسکرین شات Electron Config Pro
 • اسکرین شات Electron Config Pro
 • اسکرین شات Electron Config Pro
 • اسکرین شات Electron Config Pro
 • اسکرین شات Electron Config Pro
 • اسکرین شات Electron Config Pro
 • اسکرین شات Electron Config Pro
 • اسکرین شات Electron Config Pro
 • اسکرین شات Electron Config Pro
Blur Photo - Blur Background
Blur Photo - Blur Background
توسعهدهنده: TAP UNIVERS
قیمت: 3,59 یورو
 • Blur Photo - Blur Background Screenshot
 • Blur Photo - Blur Background Screenshot
 • Blur Photo - Blur Background Screenshot
 • Blur Photo - Blur Background Screenshot
 • Blur Photo - Blur Background Screenshot
 • Blur Photo - Blur Background Screenshot
 • Blur Photo - Blur Background Screenshot
 • Blur Photo - Blur Background Screenshot
 • Blur Photo - Blur Background Screenshot
 • Blur Photo - Blur Background Screenshot
 • Blur Photo - Blur Background Screenshot
 • Blur Photo - Blur Background Screenshot
 • Blur Photo - Blur Background Screenshot
 • Blur Photo - Blur Background Screenshot
 • Blur Photo - Blur Background Screenshot
 • Blur Photo - Blur Background Screenshot
 • Blur Photo - Blur Background Screenshot
 • Blur Photo - Blur Background Screenshot
اکولایزر و باس
اکولایزر و باس
توسعهدهنده: محکم
قیمت: 2,69 یورو
 • اکولایزر و باس اسکرین شات
 • اکولایزر و باس اسکرین شات
 • اکولایزر و باس اسکرین شات
 • اکولایزر و باس اسکرین شات
 • اکولایزر و باس اسکرین شات
ابزارک ساعت - ساعت ورد
ابزارک ساعت - ساعت ورد
توسعهدهنده: برنامه های Power Mind
قیمت: رایگان
 • ابزارک ساعت - عکس صفحه ساعت Word
 • ابزارک ساعت - عکس صفحه ساعت Word
 • ابزارک ساعت - عکس صفحه ساعت Word
 • ابزارک ساعت - عکس صفحه ساعت Word
 • ابزارک ساعت - عکس صفحه ساعت Word
 • ابزارک ساعت - عکس صفحه ساعت Word
 • ابزارک ساعت - عکس صفحه ساعت Word
 • ابزارک ساعت - عکس صفحه ساعت Word
 • ابزارک ساعت - عکس صفحه ساعت Word
 • ابزارک ساعت - عکس صفحه ساعت Word
 • ابزارک ساعت - عکس صفحه ساعت Word
 • ابزارک ساعت - عکس صفحه ساعت Word
 • ابزارک ساعت - عکس صفحه ساعت Word
 • ابزارک ساعت - عکس صفحه ساعت Word
 • ابزارک ساعت - عکس صفحه ساعت Word
 • ابزارک ساعت - عکس صفحه ساعت Word
 • ابزارک ساعت - عکس صفحه ساعت Word
 • ابزارک ساعت - عکس صفحه ساعت Word
 • ابزارک ساعت - عکس صفحه ساعت Word
 • ابزارک ساعت - عکس صفحه ساعت Word
 • ابزارک ساعت - عکس صفحه ساعت Word
 • ابزارک ساعت - عکس صفحه ساعت Word
 • ابزارک ساعت - عکس صفحه ساعت Word
 • ابزارک ساعت - عکس صفحه ساعت Word

بازی‌ها و برنامه‌های رایگان از Apple App Store


Όاما امروزه علاوه بر برنامه ها و بازی های رایگان در فروشگاه Google Play، ما همچنین پیشنهادات رایگان مربوطه را از اپل اپ استور.


بازی ها:


‎Return to Monkey Island
‎Return to Monkey Island
Developer: Devolver
Price: Free+
 • ‎Return to Monkey Island Screenshot
 • ‎Return to Monkey Island Screenshot
 • ‎Return to Monkey Island Screenshot
 • ‎Return to Monkey Island Screenshot
 • ‎Return to Monkey Island Screenshot
 • ‎Return to Monkey Island Screenshot
 • ‎Return to Monkey Island Screenshot
 • ‎Return to Monkey Island Screenshot
 • ‎Return to Monkey Island Screenshot
 • ‎Return to Monkey Island Screenshot
 • ‎Return to Monkey Island Screenshot
 • ‎Return to Monkey Island Screenshot
 • ‎Return to Monkey Island Screenshot
 • ‎Return to Monkey Island Screenshot
 • ‎Return to Monkey Island Screenshot
 • ‎Return to Monkey Island Screenshot
 • ‎Return to Monkey Island Screenshot
 • ‎Return to Monkey Island Screenshot
 • ‎Return to Monkey Island Screenshot
 • ‎Return to Monkey Island Screenshot
 • ‎Return to Monkey Island Screenshot
 • ‎Return to Monkey Island Screenshot
‎FurryFury: Smash & Roll
‎FurryFury: Smash & Roll
 • ‎FurryFury: Smash & Roll Screenshot
 • ‎FurryFury: Smash & Roll Screenshot
 • ‎FurryFury: Smash & Roll Screenshot
 • ‎FurryFury: Smash & Roll Screenshot
 • ‎FurryFury: Smash & Roll Screenshot
 • ‎FurryFury: Smash & Roll Screenshot
 • ‎FurryFury: Smash & Roll Screenshot
 • ‎FurryFury: Smash & Roll Screenshot
 • ‎FurryFury: Smash & Roll Screenshot
 • ‎FurryFury: Smash & Roll Screenshot
 • ‎FurryFury: Smash & Roll Screenshot
 • ‎FurryFury: Smash & Roll Screenshot
 • ‎FurryFury: Smash & Roll Screenshot
 • ‎FurryFury: Smash & Roll Screenshot
 • ‎FurryFury: Smash & Roll Screenshot
 • ‎FurryFury: Smash & Roll Screenshot
 • ‎FurryFury: Smash & Roll Screenshot
‎Tap It and Jump It
‎Tap It and Jump It
Developer: Oscar Tsang
Price: Free
 • ‎Tap It and Jump It Screenshot
 • ‎Tap It and Jump It Screenshot
‎Sudoku Express
‎Sudoku Express
Developer: Pheinex, LLC
Price: Free
 • ‎Sudoku Express Screenshot
 • ‎Sudoku Express Screenshot
 • ‎Sudoku Express Screenshot
 • ‎Sudoku Express Screenshot

برنامه های کاربردی:


FILCA - دوربین فیلمبرداری SLR
FILCA - دوربین فیلمبرداری SLR
توسعهدهنده: چول کیم
قیمت: رایگان+
 • FILCA - اسکرین شات دوربین فیلم SLR
 • FILCA - اسکرین شات دوربین فیلم SLR
 • FILCA - اسکرین شات دوربین فیلم SLR
 • FILCA - اسکرین شات دوربین فیلم SLR
 • FILCA - اسکرین شات دوربین فیلم SLR
 • FILCA - اسکرین شات دوربین فیلم SLR
 • FILCA - اسکرین شات دوربین فیلم SLR
 • FILCA - اسکرین شات دوربین فیلم SLR
 • FILCA - اسکرین شات دوربین فیلم SLR
 • FILCA - اسکرین شات دوربین فیلم SLR
Prism IPTV Lite
Prism IPTV Lite
توسعهدهنده: خاویر ماچادو
قیمت: رایگان
 • نماگرفت Prism IPTV Lite
 • نماگرفت Prism IPTV Lite
 • نماگرفت Prism IPTV Lite
 • نماگرفت Prism IPTV Lite
 • نماگرفت Prism IPTV Lite
 • نماگرفت Prism IPTV Lite
 • نماگرفت Prism IPTV Lite
 • نماگرفت Prism IPTV Lite
آب و هوا: بیرون خوب است +
آب و هوا: بیرون خوب است +
توسعهدهنده: مصطفی ت. محمد
قیمت: رایگان
 • آب و هوا: بیرون خوب است + اسکرین شات
 • آب و هوا: بیرون خوب است + اسکرین شات
 • آب و هوا: بیرون خوب است + اسکرین شات
 • آب و هوا: بیرون خوب است + اسکرین شات
 • آب و هوا: بیرون خوب است + اسکرین شات
 • آب و هوا: بیرون خوب است + اسکرین شات
 • آب و هوا: بیرون خوب است + اسکرین شات
 • آب و هوا: بیرون خوب است + اسکرین شات
 • آب و هوا: بیرون خوب است + اسکرین شات
 • آب و هوا: بیرون خوب است + اسکرین شات
 • آب و هوا: بیرون خوب است + اسکرین شات
 • آب و هوا: بیرون خوب است + اسکرین شات
 • آب و هوا: بیرون خوب است + اسکرین شات
 • آب و هوا: بیرون خوب است + اسکرین شات
 • آب و هوا: بیرون خوب است + اسکرین شات
 • آب و هوا: بیرون خوب است + اسکرین شات
 • آب و هوا: بیرون خوب است + اسکرین شات
 • آب و هوا: بیرون خوب است + اسکرین شات
 • آب و هوا: بیرون خوب است + اسکرین شات

تیم Miفراموش نکنید که آن را دنبال کنید Xiaomi-miui.gr در اخبار گوگل تا بلافاصله در مورد تمام مقالات جدید ما مطلع شوید! همچنین اگر از RSS reader استفاده می‌کنید، می‌توانید صفحه ما را به سادگی با دنبال کردن این پیوند >> به لیست خود اضافه کنید https://news.xiaomi-miui.gr/feed/gn

 

ما را دنبال در تلگرام  به طوری که شما اولین کسی باشید که از همه اخبار ما مطلع می شوید!

همچنین بخوانید

پیام بگذارید

* با استفاده از این فرم، با ذخیره و توزیع پیام های خود در صفحه ما موافقت می کنید.

این سایت از Akismet برای کاهش نظرات اسپم استفاده می کند. نحوه پردازش داده های بازخورد شما را بیابید.

نظر بدهید

شیائومی Miui Hellas
انجمن رسمی شیائومی و MIUI در یونان.
همچنین بخوانید
شیائومی مشخصات دوربین Xiaomi 14 Ultra را تایید کرده است.