اخبار شیائومی Miui Hellas
صفحه اصلی » همه اخبار » برنامه ها / رام ها » برنامه های کاربردی مفید » 28 بازی و برنامه رایگان و با تخفیف را در کمترین زمان از Google Play دریافت کنید
برنامه های کاربردی مفید

28 بازی و برنامه رایگان و با تخفیف را در کمترین زمان از Google Play دریافت کنید

در فواصل منظم در بازی فروشگاه گوگل، بسیاری از سازندگان برای مدت زمان محدودی اعطا می کنند، کاملا رایگان برنامه های کاربردی آنها


Έبنابراین، این بار نیز اپلیکیشن ها و بازی های متعددی وجود دارد که می توانید آن ها را به صورت کاملا رایگان دریافت کنید، البته به شرطی که در مهلتی که به شما می دهند، آن ها را دانلود و نصب کنید.

در زیر تعدادی از آنها را برای شما قرار داده ایم که می توانید از بین آنها انتخاب کنید و خودتان کاملا رایگان بسازید.


بازی‌های رایگان – نمادها و برنامه‌ها:


دوربین دستی: DSLR Camera Pro
دوربین دستی: DSLR Camera Pro
توسعهدهنده: شرکت لنزها
قیمت: 4,29 یورو
 • دوربین دستی: اسکرین شات دوربین DSLR Pro
 • دوربین دستی: اسکرین شات دوربین DSLR Pro
 • دوربین دستی: اسکرین شات دوربین DSLR Pro
 • دوربین دستی: اسکرین شات دوربین DSLR Pro
 • دوربین دستی: اسکرین شات دوربین DSLR Pro
 • دوربین دستی: اسکرین شات دوربین DSLR Pro
 • دوربین دستی: اسکرین شات دوربین DSLR Pro
 • دوربین دستی: اسکرین شات دوربین DSLR Pro
DungeonMon!
DungeonMon!
توسعهدهنده: بازی استودیو Zabob
قیمت: 0,99 یورو
 • DungeonMon! اسکرین شات
 • DungeonMon! اسکرین شات
 • DungeonMon! اسکرین شات
 • DungeonMon! اسکرین شات
 • DungeonMon! اسکرین شات
 • DungeonMon! اسکرین شات
 • DungeonMon! اسکرین شات
 • DungeonMon! اسکرین شات
 • DungeonMon! اسکرین شات
 • DungeonMon! اسکرین شات
 • DungeonMon! اسکرین شات
 • DungeonMon! اسکرین شات
 • DungeonMon! اسکرین شات
 • DungeonMon! اسکرین شات
 • DungeonMon! اسکرین شات
 • DungeonMon! اسکرین شات
 • DungeonMon! اسکرین شات
 • DungeonMon! اسکرین شات
بیمارستان روان: بلوک شرق 2
بیمارستان روان: بلوک شرق 2
توسعهدهنده: AGaming +
قیمت: 0,09 یورو
 • اسکرین شات بیمارستان روانی: بلوک شرقی 2
 • اسکرین شات بیمارستان روانی: بلوک شرقی 2
 • اسکرین شات بیمارستان روانی: بلوک شرقی 2
 • اسکرین شات بیمارستان روانی: بلوک شرقی 2
 • اسکرین شات بیمارستان روانی: بلوک شرقی 2
 • اسکرین شات بیمارستان روانی: بلوک شرقی 2
 • اسکرین شات بیمارستان روانی: بلوک شرقی 2
 • اسکرین شات بیمارستان روانی: بلوک شرقی 2
 • اسکرین شات بیمارستان روانی: بلوک شرقی 2
 • اسکرین شات بیمارستان روانی: بلوک شرقی 2
 • اسکرین شات بیمارستان روانی: بلوک شرقی 2
 • اسکرین شات بیمارستان روانی: بلوک شرقی 2

فرصت های خرید با قیمت پایین (تخفیف)


Όاما امروزه علاوه بر اپلیکیشن ها و بازی های رایگان، فرصت های زیادی داریم که می توانید برای مدت کوتاهی با قیمت های پایین به دست آورید.


بازی ها – نمادها و برنامه ها:


Incredibox
Incredibox
توسعهدهنده: تا کنون خیلی خوب
قیمت: 4,99 یورو
 • عکس Incredibox
 • عکس Incredibox
 • عکس Incredibox
 • عکس Incredibox
 • عکس Incredibox
 • عکس Incredibox
 • عکس Incredibox
 • عکس Incredibox
 • عکس Incredibox
 • عکس Incredibox
 • عکس Incredibox
 • عکس Incredibox
 • عکس Incredibox
 • عکس Incredibox
 • عکس Incredibox
 • عکس Incredibox
 • عکس Incredibox
 • عکس Incredibox
 • عکس Incredibox
 • عکس Incredibox
 • عکس Incredibox
 • عکس Incredibox
 • عکس Incredibox
 • عکس Incredibox
Galaxy Trader - Space RPG
Galaxy Trader - Space RPG
توسعهدهنده: ⚡️ بازی های HF
قیمت: 2,99 یورو
 • اسکرین شات Galaxy Trader - Space RPG
 • اسکرین شات Galaxy Trader - Space RPG
 • اسکرین شات Galaxy Trader - Space RPG
 • اسکرین شات Galaxy Trader - Space RPG
 • اسکرین شات Galaxy Trader - Space RPG
 • اسکرین شات Galaxy Trader - Space RPG
 • اسکرین شات Galaxy Trader - Space RPG
 • اسکرین شات Galaxy Trader - Space RPG
 • اسکرین شات Galaxy Trader - Space RPG
 • اسکرین شات Galaxy Trader - Space RPG
 • اسکرین شات Galaxy Trader - Space RPG
 • اسکرین شات Galaxy Trader - Space RPG
 • اسکرین شات Galaxy Trader - Space RPG
 • اسکرین شات Galaxy Trader - Space RPG
 • اسکرین شات Galaxy Trader - Space RPG
 • اسکرین شات Galaxy Trader - Space RPG
 • اسکرین شات Galaxy Trader - Space RPG
 • اسکرین شات Galaxy Trader - Space RPG
 • اسکرین شات Galaxy Trader - Space RPG
 • اسکرین شات Galaxy Trader - Space RPG
Transport INC - مدیر سرمایه دار
Transport INC - مدیر سرمایه دار
 • Transport INC - تصویر صفحه مدیر Tycoon
 • Transport INC - تصویر صفحه مدیر Tycoon
 • Transport INC - تصویر صفحه مدیر Tycoon
 • Transport INC - تصویر صفحه مدیر Tycoon
 • Transport INC - تصویر صفحه مدیر Tycoon
 • Transport INC - تصویر صفحه مدیر Tycoon
 • Transport INC - تصویر صفحه مدیر Tycoon
 • Transport INC - تصویر صفحه مدیر Tycoon
Cyberlords - Arcology
Cyberlords - Arcology
توسعهدهنده: بازی های دستی
قیمت: 1,99 یورو
 • Cyberlords - اسکرین شات Arcology
 • Cyberlords - اسکرین شات Arcology
 • Cyberlords - اسکرین شات Arcology
 • Cyberlords - اسکرین شات Arcology
 • Cyberlords - اسکرین شات Arcology
 • Cyberlords - اسکرین شات Arcology
 • Cyberlords - اسکرین شات Arcology
رامش سنسی
رامش سنسی
توسعهدهنده: Kairosoft
قیمت: 5,99 یورو
 • اسکرین شات رامن سنسی
 • اسکرین شات رامن سنسی
 • اسکرین شات رامن سنسی
 • اسکرین شات رامن سنسی
 • اسکرین شات رامن سنسی
 • اسکرین شات رامن سنسی
 • اسکرین شات رامن سنسی
 • اسکرین شات رامن سنسی
 • اسکرین شات رامن سنسی
 • اسکرین شات رامن سنسی
 • اسکرین شات رامن سنسی
 • اسکرین شات رامن سنسی
 • اسکرین شات رامن سنسی
 • اسکرین شات رامن سنسی
 • اسکرین شات رامن سنسی
 • اسکرین شات رامن سنسی
 • اسکرین شات رامن سنسی
 • اسکرین شات رامن سنسی
 • اسکرین شات رامن سنسی
 • اسکرین شات رامن سنسی
 • اسکرین شات رامن سنسی
 • اسکرین شات رامن سنسی
 • اسکرین شات رامن سنسی
 • اسکرین شات رامن سنسی
Boss Rush: Mythology Mobile
Boss Rush: Mythology Mobile
توسعهدهنده: الکسی ساسلین
قیمت: 3,69 یورو
 • اسکرین شات موبایل Boss Rush: Mythology
 • اسکرین شات موبایل Boss Rush: Mythology
 • اسکرین شات موبایل Boss Rush: Mythology
 • اسکرین شات موبایل Boss Rush: Mythology
 • اسکرین شات موبایل Boss Rush: Mythology
 • اسکرین شات موبایل Boss Rush: Mythology
 • اسکرین شات موبایل Boss Rush: Mythology
 • اسکرین شات موبایل Boss Rush: Mythology
 • اسکرین شات موبایل Boss Rush: Mythology
 • اسکرین شات موبایل Boss Rush: Mythology
 • اسکرین شات موبایل Boss Rush: Mythology
 • اسکرین شات موبایل Boss Rush: Mythology
 • اسکرین شات موبایل Boss Rush: Mythology
 • اسکرین شات موبایل Boss Rush: Mythology
 • اسکرین شات موبایل Boss Rush: Mythology
 • اسکرین شات موبایل Boss Rush: Mythology
 • اسکرین شات موبایل Boss Rush: Mythology
 • اسکرین شات موبایل Boss Rush: Mythology
 • اسکرین شات موبایل Boss Rush: Mythology
 • اسکرین شات موبایل Boss Rush: Mythology
 • اسکرین شات موبایل Boss Rush: Mythology
 • اسکرین شات موبایل Boss Rush: Mythology
 • اسکرین شات موبایل Boss Rush: Mythology
 • اسکرین شات موبایل Boss Rush: Mythology
پاکت پی سی برداشت
پاکت پی سی برداشت
توسعهدهنده: Kairosoft
قیمت: 5,99 یورو
 • اسکرین شات Pocket Harvest
 • اسکرین شات Pocket Harvest
 • اسکرین شات Pocket Harvest
 • اسکرین شات Pocket Harvest
 • اسکرین شات Pocket Harvest
 • اسکرین شات Pocket Harvest
 • اسکرین شات Pocket Harvest
 • اسکرین شات Pocket Harvest
 • اسکرین شات Pocket Harvest
 • اسکرین شات Pocket Harvest
 • اسکرین شات Pocket Harvest
 • اسکرین شات Pocket Harvest
 • اسکرین شات Pocket Harvest
 • اسکرین شات Pocket Harvest
 • اسکرین شات Pocket Harvest
 • اسکرین شات Pocket Harvest
 • اسکرین شات Pocket Harvest
 • اسکرین شات Pocket Harvest
 • اسکرین شات Pocket Harvest
 • اسکرین شات Pocket Harvest
 • اسکرین شات Pocket Harvest
 • اسکرین شات Pocket Harvest
 • اسکرین شات Pocket Harvest
 • اسکرین شات Pocket Harvest
N752: خارج از انزوا-فصل
N752: خارج از انزوا-فصل
توسعهدهنده: عمق استودیوی Play
قیمت: 0,59 یورو
 • N752: Out of Isolation-Chapter-Screenshot
 • N752: Out of Isolation-Chapter-Screenshot
 • N752: Out of Isolation-Chapter-Screenshot
 • N752: Out of Isolation-Chapter-Screenshot
 • N752: Out of Isolation-Chapter-Screenshot
 • N752: Out of Isolation-Chapter-Screenshot
 • N752: Out of Isolation-Chapter-Screenshot
 • N752: Out of Isolation-Chapter-Screenshot
 • N752: Out of Isolation-Chapter-Screenshot
 • N752: Out of Isolation-Chapter-Screenshot
 • N752: Out of Isolation-Chapter-Screenshot
 • N752: Out of Isolation-Chapter-Screenshot
 • N752: Out of Isolation-Chapter-Screenshot
 • N752: Out of Isolation-Chapter-Screenshot
 • N752: Out of Isolation-Chapter-Screenshot
 • N752: Out of Isolation-Chapter-Screenshot
جهانهای افسون شده
جهانهای افسون شده
توسعهدهنده: نحو
قیمت: 3,59 یورو
 • اسکرین شات The Enchanted Worlds
 • اسکرین شات The Enchanted Worlds
 • اسکرین شات The Enchanted Worlds
 • اسکرین شات The Enchanted Worlds
 • اسکرین شات The Enchanted Worlds
 • اسکرین شات The Enchanted Worlds
 • اسکرین شات The Enchanted Worlds
 • اسکرین شات The Enchanted Worlds
 • اسکرین شات The Enchanted Worlds
 • اسکرین شات The Enchanted Worlds
 • اسکرین شات The Enchanted Worlds
 • اسکرین شات The Enchanted Worlds
 • اسکرین شات The Enchanted Worlds
 • اسکرین شات The Enchanted Worlds
 • اسکرین شات The Enchanted Worlds
 • اسکرین شات The Enchanted Worlds
 • اسکرین شات The Enchanted Worlds
 • اسکرین شات The Enchanted Worlds
 • اسکرین شات The Enchanted Worlds
 • اسکرین شات The Enchanted Worlds
 • اسکرین شات The Enchanted Worlds
 • اسکرین شات The Enchanted Worlds
 • اسکرین شات The Enchanted Worlds
 • اسکرین شات The Enchanted Worlds
کشتی گمشده
کشتی گمشده
توسعهدهنده: نحو
قیمت: 3,59 یورو
 • اسکرین شات کشتی گمشده
 • اسکرین شات کشتی گمشده
 • اسکرین شات کشتی گمشده
 • اسکرین شات کشتی گمشده
 • اسکرین شات کشتی گمشده
 • اسکرین شات کشتی گمشده
 • اسکرین شات کشتی گمشده
 • اسکرین شات کشتی گمشده
 • اسکرین شات کشتی گمشده
 • اسکرین شات کشتی گمشده
 • اسکرین شات کشتی گمشده
 • اسکرین شات کشتی گمشده
 • اسکرین شات کشتی گمشده
 • اسکرین شات کشتی گمشده
 • اسکرین شات کشتی گمشده
 • اسکرین شات کشتی گمشده
 • اسکرین شات کشتی گمشده
 • اسکرین شات کشتی گمشده
 • اسکرین شات کشتی گمشده
 • اسکرین شات کشتی گمشده
 • اسکرین شات کشتی گمشده
 • اسکرین شات کشتی گمشده
 • اسکرین شات کشتی گمشده
 • اسکرین شات کشتی گمشده
ReactionLab 2 - Sandbox
ReactionLab 2 - Sandbox
توسعهدهنده: ⚡️ بازی های HF
قیمت: 2,99 یورو
 • ReactionLab 2 - اسکرین شات Sandbox
 • ReactionLab 2 - اسکرین شات Sandbox
 • ReactionLab 2 - اسکرین شات Sandbox
 • ReactionLab 2 - اسکرین شات Sandbox
 • ReactionLab 2 - اسکرین شات Sandbox
 • ReactionLab 2 - اسکرین شات Sandbox
 • ReactionLab 2 - اسکرین شات Sandbox
 • ReactionLab 2 - اسکرین شات Sandbox
 • ReactionLab 2 - اسکرین شات Sandbox
 • ReactionLab 2 - اسکرین شات Sandbox
 • ReactionLab 2 - اسکرین شات Sandbox
 • ReactionLab 2 - اسکرین شات Sandbox
 • ReactionLab 2 - اسکرین شات Sandbox
 • ReactionLab 2 - اسکرین شات Sandbox
 • ReactionLab 2 - اسکرین شات Sandbox
 • ReactionLab 2 - اسکرین شات Sandbox
 • ReactionLab 2 - اسکرین شات Sandbox
 • ReactionLab 2 - اسکرین شات Sandbox
 • ReactionLab 2 - اسکرین شات Sandbox
 • ReactionLab 2 - اسکرین شات Sandbox
 • ReactionLab 2 - اسکرین شات Sandbox
 • ReactionLab 2 - اسکرین شات Sandbox
 • ReactionLab 2 - اسکرین شات Sandbox
 • ReactionLab 2 - اسکرین شات Sandbox
سفارش
سفارش
توسعهدهنده: بازی های ماه هلال
قیمت: 2,09 یورو
 • سفارش اسکرین شات ها
 • سفارش اسکرین شات ها
 • سفارش اسکرین شات ها
 • سفارش اسکرین شات ها
 • سفارش اسکرین شات ها
 • سفارش اسکرین شات ها
 • سفارش اسکرین شات ها
 • سفارش اسکرین شات ها
 • سفارش اسکرین شات ها
 • سفارش اسکرین شات ها
 • سفارش اسکرین شات ها
 • سفارش اسکرین شات ها
 • سفارش اسکرین شات ها
 • سفارش اسکرین شات ها
 • سفارش اسکرین شات ها
 • سفارش اسکرین شات ها
 • سفارش اسکرین شات ها
 • سفارش اسکرین شات ها
 • سفارش اسکرین شات ها
 • سفارش اسکرین شات ها
 • سفارش اسکرین شات ها
ژنوم کهکشان [Space Sim]
ژنوم کهکشان [Space Sim]
توسعهدهنده: SKVGames
قیمت: 2,99 یورو
 • عکس صفحه کهکشان ژنوم [Space Sim]
 • عکس صفحه کهکشان ژنوم [Space Sim]
 • عکس صفحه کهکشان ژنوم [Space Sim]
 • عکس صفحه کهکشان ژنوم [Space Sim]
 • عکس صفحه کهکشان ژنوم [Space Sim]
 • عکس صفحه کهکشان ژنوم [Space Sim]
 • عکس صفحه کهکشان ژنوم [Space Sim]
 • عکس صفحه کهکشان ژنوم [Space Sim]
BE-A واکر
BE-A واکر
توسعهدهنده: بازی اپراتورها SA
قیمت: 5,49 یورو
 • اسکرین شات BE-A Walker
 • اسکرین شات BE-A Walker
 • اسکرین شات BE-A Walker
 • اسکرین شات BE-A Walker
 • اسکرین شات BE-A Walker
 • اسکرین شات BE-A Walker
 • اسکرین شات BE-A Walker
 • اسکرین شات BE-A Walker
 • اسکرین شات BE-A Walker
 • اسکرین شات BE-A Walker
 • اسکرین شات BE-A Walker
 • اسکرین شات BE-A Walker
 • اسکرین شات BE-A Walker
 • اسکرین شات BE-A Walker
 • اسکرین شات BE-A Walker
 • اسکرین شات BE-A Walker
 • اسکرین شات BE-A Walker
 • اسکرین شات BE-A Walker
60 پارسك!
60 پارسك!
توسعهدهنده: ربات جنتلمن
قیمت: 3,99 یورو
 • 60 پارسک! اسکرین شات ها
 • 60 پارسک! اسکرین شات ها
 • 60 پارسک! اسکرین شات ها
 • 60 پارسک! اسکرین شات ها
 • 60 پارسک! اسکرین شات ها
 • 60 پارسک! اسکرین شات ها
 • 60 پارسک! اسکرین شات ها
 • 60 پارسک! اسکرین شات ها
 • 60 پارسک! اسکرین شات ها
 • 60 پارسک! اسکرین شات ها
 • 60 پارسک! اسکرین شات ها
 • 60 پارسک! اسکرین شات ها
 • 60 پارسک! اسکرین شات ها
 • 60 پارسک! اسکرین شات ها
 • 60 پارسک! اسکرین شات ها
 • 60 پارسک! اسکرین شات ها
 • 60 پارسک! اسکرین شات ها
 • 60 پارسک! اسکرین شات ها
 • 60 پارسک! اسکرین شات ها
 • 60 پارسک! اسکرین شات ها
 • 60 پارسک! اسکرین شات ها
 • 60 پارسک! اسکرین شات ها
 • 60 پارسک! اسکرین شات ها
 • 60 پارسک! اسکرین شات ها
60 ثانیه! دوباره اتمیزه شده است
60 ثانیه! دوباره اتمیزه شده است
 • 60 ثانیه! اسکرین شات اتمیزه شده
 • 60 ثانیه! اسکرین شات اتمیزه شده
 • 60 ثانیه! اسکرین شات اتمیزه شده
 • 60 ثانیه! اسکرین شات اتمیزه شده
 • 60 ثانیه! اسکرین شات اتمیزه شده
 • 60 ثانیه! اسکرین شات اتمیزه شده
 • 60 ثانیه! اسکرین شات اتمیزه شده
 • 60 ثانیه! اسکرین شات اتمیزه شده
 • 60 ثانیه! اسکرین شات اتمیزه شده
 • 60 ثانیه! اسکرین شات اتمیزه شده
 • 60 ثانیه! اسکرین شات اتمیزه شده
 • 60 ثانیه! اسکرین شات اتمیزه شده
 • 60 ثانیه! اسکرین شات اتمیزه شده
 • 60 ثانیه! اسکرین شات اتمیزه شده
 • 60 ثانیه! اسکرین شات اتمیزه شده
 • 60 ثانیه! اسکرین شات اتمیزه شده
 • 60 ثانیه! اسکرین شات اتمیزه شده
 • 60 ثانیه! اسکرین شات اتمیزه شده
 • 60 ثانیه! اسکرین شات اتمیزه شده
 • 60 ثانیه! اسکرین شات اتمیزه شده
 • 60 ثانیه! اسکرین شات اتمیزه شده
 • 60 ثانیه! اسکرین شات اتمیزه شده
 • 60 ثانیه! اسکرین شات اتمیزه شده
 • 60 ثانیه! اسکرین شات اتمیزه شده
Navigator PRO
Navigator PRO
قیمت: 7,49 یورو
 • اسکرین شات Navigator PRO
 • اسکرین شات Navigator PRO
 • اسکرین شات Navigator PRO
 • اسکرین شات Navigator PRO
 • اسکرین شات Navigator PRO
 • اسکرین شات Navigator PRO
 • اسکرین شات Navigator PRO
 • اسکرین شات Navigator PRO
 • اسکرین شات Navigator PRO
 • اسکرین شات Navigator PRO
 • اسکرین شات Navigator PRO
 • اسکرین شات Navigator PRO
 • اسکرین شات Navigator PRO
 • اسکرین شات Navigator PRO
 • اسکرین شات Navigator PRO
 • اسکرین شات Navigator PRO
 • اسکرین شات Navigator PRO
 • اسکرین شات Navigator PRO
 • اسکرین شات Navigator PRO
 • اسکرین شات Navigator PRO
 • اسکرین شات Navigator PRO
 • اسکرین شات Navigator PRO
 • اسکرین شات Navigator PRO
مدیر برنامه پیش فرض
مدیر برنامه پیش فرض
توسعهدهنده: وبسرویس
قیمت: 3,89 یورو
 • اسکرین شات مدیر برنامه پیش فرض
 • اسکرین شات مدیر برنامه پیش فرض
 • اسکرین شات مدیر برنامه پیش فرض
 • اسکرین شات مدیر برنامه پیش فرض
 • اسکرین شات مدیر برنامه پیش فرض
Baby Sleep PRO
Baby Sleep PRO
قیمت: 2,49 یورو
 • عکس صفحه Baby Sleep PRO
 • عکس صفحه Baby Sleep PRO
 • عکس صفحه Baby Sleep PRO
 • عکس صفحه Baby Sleep PRO
 • عکس صفحه Baby Sleep PRO
 • عکس صفحه Baby Sleep PRO
 • عکس صفحه Baby Sleep PRO
 • عکس صفحه Baby Sleep PRO
 • عکس صفحه Baby Sleep PRO

تیم Miفراموش نکنید که آن را دنبال کنید Xiaomi-miui.gr در اخبار گوگل تا بلافاصله در مورد تمام مقالات جدید ما مطلع شوید! همچنین اگر از RSS reader استفاده می‌کنید، می‌توانید صفحه ما را به سادگی با دنبال کردن این پیوند >> به لیست خود اضافه کنید https://news.xiaomi-miui.gr/feed/gn

 

ما را دنبال در تلگراف به طوری که شما اولین کسی باشید که از همه اخبار ما مطلع می شوید!

 

ما را در تلگرام دنبال کنید (زبان انگلیسی) تلگراف اولین کسی باشید که از اخبار ما مطلع می شود!

همچنین بخوانید

پیام بگذارید

* با استفاده از این فرم، با ذخیره و توزیع پیام های خود در صفحه ما موافقت می کنید.

این سایت از Akismet برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بدانید که چگونه نظر شما پردازش می شود.

نظر بدهید

همچنین بخوانید
امروز Geekbuying ما یک پیشنهاد باورنکردنی دارد که برای چند روز معتبر است،…