اخبار شیائومی Miui Hellas
صفحه اصلی » فشرده

فشرده

روم ها

رام‌های HyperOS Stable & Pilot: لیست تمام رام‌های رسمی شیائومی (به‌روزرسانی 24 ژوئن 2024)

دیمیتریوس داگکالیدیس
شیائومی شروع به ارائه نسخه های پایدار و پایلوت جدید HyperOS برای گوشی های هوشمند خود کرده است و در زیر لیست رام های ...
گزارشات BUG

گزارش اشکال جلد 154: گزارش شماره هفتگی در نسخه جهانی و EEA HyperOS (09/06/2024)

همانطور که HyperOS به تکامل و رشد خود ادامه می دهد، ممکن است برخی از مشکلات به وجود بیاید و بر نرمی و عملکرد تلفن در ...
گزارشات BUG

گزارش اشکال جلد 153: گزارش شماره هفتگی در نسخه جهانی و EEA HyperOS (29/05/2024)

همانطور که HyperOS به تکامل و رشد خود ادامه می دهد، ممکن است برخی از مشکلات به وجود بیاید و بر نرمی و عملکرد تلفن در ...
گزارشات BUG

گزارش اشکال جلد 151: گزارش شماره هفتگی در نسخه جهانی و EEA HyperOS (10/05/2024)

همانطور که HyperOS به تکامل و رشد خود ادامه می دهد، ممکن است برخی از مشکلات به وجود بیاید و بر نرمی و عملکرد تلفن در ...
گزارشات BUG

گزارش اشکال جلد 150: گزارش شماره هفتگی در نسخه جهانی و EEA HyperOS (28/04/2024)

دیمیتریوس داگکالیدیس
همانطور که HyperOS به تکامل و رشد خود ادامه می دهد، ممکن است برخی از مشکلات به وجود بیاید و بر نرمی و عملکرد تلفن در ...
گزارشات BUG

گزارش اشکال جلد 149: گزارش شماره هفتگی در نسخه جهانی و EEA HyperOS (19/04/2024)

همانطور که HyperOS به تکامل و رشد خود ادامه می دهد، ممکن است برخی از مشکلات به وجود بیاید و بر نرمی و عملکرد تلفن در ...
گزارشات BUG

گزارش اشکال جلد 148: گزارش شماره هفتگی در نسخه جهانی و EEA HyperOS (08/04/2024)

همانطور که HyperOS به تکامل و رشد خود ادامه می دهد، ممکن است برخی از مشکلات به وجود بیاید و بر نرمی و عملکرد تلفن در ...
گزارشات BUG

گزارش اشکال جلد 147: گزارش هفتگی در نسخه جهانی و EEA MIUI 14 و HyperOS (30/03/2024)

دیمیتریوس داگکالیدیس
همانطور که MIUI 14 و HyperOS به تکامل و رشد خود ادامه می دهند، ممکن است برخی از مشکلات به وجود آمده و بر روان بودن و...
گزارشات BUG

گزارش اشکال جلد 146: گزارش هفتگی در نسخه جهانی و EEA MIUI 14 و HyperOS (23/03/2024)

همانطور که MIUI 14 و HyperOS به تکامل و رشد خود ادامه می دهند، ممکن است برخی از مشکلات به وجود آمده و بر روان بودن و...
گزارشات BUG

گزارش اشکال جلد 145: گزارش هفتگی در نسخه جهانی و EEA MIUI 14 و HyperOS (15/03/2024)

همانطور که MIUI 14 و HyperOS به تکامل و رشد خود ادامه می دهند، ممکن است برخی از مشکلات به وجود آمده و بر روان بودن و...
روم ها

رام های MIUI 14 Stable & Dev: لیست تمام رام های رسمی شیائومی (به روز رسانی 14 مارس 2024)

دیمیتریوس داگکالیدیس
شیائومی ارائه نسخه های جدید Stable & Dev MIUI 14 را برای گوشی های هوشمند خود آغاز کرده است و در زیر لیستی از ...
گزارشات BUG

گزارش اشکال جلد 144: گزارش هفتگی در نسخه جهانی و EEA MIUI 14 و HyperOS (09/03/2024)

دیمیتریوس داگکالیدیس
همانطور که MIUI 14 و HyperOS به تکامل و رشد خود ادامه می دهند، ممکن است برخی از مشکلات به وجود آمده و بر روان بودن و...
گزارشات BUG

گزارش اشکال جلد 143: گزارش هفتگی در نسخه جهانی و EEA MIUI 14 و HyperOS (01/03/2024)

همانطور که MIUI 14 و HyperOS به تکامل و رشد خود ادامه می دهند، ممکن است برخی از مشکلات به وجود آمده و بر روان بودن و...
گزارشات BUG

گزارش اشکال جلد 142: گزارش هفتگی در نسخه جهانی و EEA MIUI 14 و HyperOS (24/02/2024)

دیمیتریوس داگکالیدیس
همانطور که MIUI 14 و HyperOS به تکامل و رشد خود ادامه می دهند، ممکن است برخی از مشکلات به وجود آمده و بر روان بودن و...
گزارشات BUG

گزارش اشکال جلد 140: گزارش هفتگی در نسخه جهانی و EEA MIUI 14 و HyperOS (27/01/2024)

همانطور که MIUI 14 و HyperOS به تکامل و رشد خود ادامه می دهند، ممکن است برخی از مشکلات به وجود آمده و بر روان بودن و...
شیائومی Miui Hellas
انجمن رسمی شیائومی و MIUI در یونان.