اخبار شیائومی Miui Hellas
صفحه اصلی » همه اخبار » برنامه ها / رام ها » برنامه های کاربردی مفید » 33 بازی و برنامه رایگان و با تخفیف را در کمترین زمان از Google Play دریافت کنید
برنامه های کاربردی مفید

33 بازی و برنامه رایگان و با تخفیف را در کمترین زمان از Google Play دریافت کنید

در فواصل منظم در بازی فروشگاه گوگل، بسیاری از سازندگان برای مدت زمان محدودی اعطا می کنند، کاملا رایگان برنامه های کاربردی آنها


Έبنابراین، این بار نیز اپلیکیشن ها و بازی های متعددی وجود دارد که می توانید آن ها را به صورت کاملا رایگان دریافت کنید، البته به شرطی که در مهلتی که به شما می دهند، آن ها را دانلود و نصب کنید.

در زیر تعدادی از آنها را برای شما قرار داده ایم که می توانید از بین آنها انتخاب کنید و خودتان کاملا رایگان بسازید.


بازی‌های رایگان – نمادها و برنامه‌ها:


بسته آیکون رابط کاربری Annabelle
بسته آیکون رابط کاربری Annabelle
توسعهدهنده: لورسالیو
قیمت: 1,49 یورو
 • تصویر بسته آیکون رابط کاربری Annabelle
 • تصویر بسته آیکون رابط کاربری Annabelle
 • تصویر بسته آیکون رابط کاربری Annabelle
 • تصویر بسته آیکون رابط کاربری Annabelle
جهان های مسحور 2
جهان های مسحور 2
توسعهدهنده: نحو
قیمت: 4,79 یورو
 • اسکرین شات دنیای Enchanted 2
 • اسکرین شات دنیای Enchanted 2
 • اسکرین شات دنیای Enchanted 2
 • اسکرین شات دنیای Enchanted 2
 • اسکرین شات دنیای Enchanted 2
 • اسکرین شات دنیای Enchanted 2
 • اسکرین شات دنیای Enchanted 2
 • اسکرین شات دنیای Enchanted 2
 • اسکرین شات دنیای Enchanted 2
 • اسکرین شات دنیای Enchanted 2
 • اسکرین شات دنیای Enchanted 2
 • اسکرین شات دنیای Enchanted 2
 • اسکرین شات دنیای Enchanted 2
 • اسکرین شات دنیای Enchanted 2
 • اسکرین شات دنیای Enchanted 2
 • اسکرین شات دنیای Enchanted 2
 • اسکرین شات دنیای Enchanted 2
 • اسکرین شات دنیای Enchanted 2
 • اسکرین شات دنیای Enchanted 2
 • اسکرین شات دنیای Enchanted 2
 • اسکرین شات دنیای Enchanted 2
 • اسکرین شات دنیای Enchanted 2
 • اسکرین شات دنیای Enchanted 2
 • اسکرین شات دنیای Enchanted 2

فرصت های خرید با قیمت پایین (تخفیف)


Όاما امروزه علاوه بر اپلیکیشن ها و بازی های رایگان، فرصت های زیادی داریم که می توانید برای مدت کوتاهی با قیمت های پایین به دست آورید.


بازی ها – نمادها و برنامه ها:


قاب 2
قاب 2
توسعهدهنده: کیک رشته ای
قیمت: 5,99 یورو
 • FRAMED 2 عکس صفحه
 • FRAMED 2 عکس صفحه
 • FRAMED 2 عکس صفحه
 • FRAMED 2 عکس صفحه
 • FRAMED 2 عکس صفحه
 • FRAMED 2 عکس صفحه
 • FRAMED 2 عکس صفحه
 • FRAMED 2 عکس صفحه
 • FRAMED 2 عکس صفحه
 • FRAMED 2 عکس صفحه
 • FRAMED 2 عکس صفحه
 • FRAMED 2 عکس صفحه
 • FRAMED 2 عکس صفحه
 • FRAMED 2 عکس صفحه
 • FRAMED 2 عکس صفحه
FRAMED
FRAMED
توسعهدهنده: کیک رشته ای
قیمت: 3,49 یورو
 • قاب عکس
 • قاب عکس
 • قاب عکس
 • قاب عکس
 • قاب عکس
 • قاب عکس
 • قاب عکس
 • قاب عکس
 • قاب عکس
 • قاب عکس
 • قاب عکس
 • قاب عکس
 • قاب عکس
 • قاب عکس
 • قاب عکس
آفتابپرست اجرا
آفتابپرست اجرا
توسعهدهنده: کیک رشته ای
قیمت: 2,39 یورو
 • Chameleon اجرای عکس
 • Chameleon اجرای عکس
 • Chameleon اجرای عکس
 • Chameleon اجرای عکس
 • Chameleon اجرای عکس
 • Chameleon اجرای عکس
 • Chameleon اجرای عکس
 • Chameleon اجرای عکس
 • Chameleon اجرای عکس
 • Chameleon اجرای عکس
 • Chameleon اجرای عکس
 • Chameleon اجرای عکس
 • Chameleon اجرای عکس
 • Chameleon اجرای عکس
 • Chameleon اجرای عکس
ارواح متمرد
ارواح متمرد
توسعهدهنده: کیک رشته ای
قیمت: 8,49 یورو
 • اسکرین شات Wayward Souls
 • اسکرین شات Wayward Souls
 • اسکرین شات Wayward Souls
 • اسکرین شات Wayward Souls
 • اسکرین شات Wayward Souls
 • اسکرین شات Wayward Souls
 • اسکرین شات Wayward Souls
 • اسکرین شات Wayward Souls
 • اسکرین شات Wayward Souls
 • اسکرین شات Wayward Souls
 • اسکرین شات Wayward Souls
 • اسکرین شات Wayward Souls
 • اسکرین شات Wayward Souls
 • اسکرین شات Wayward Souls
 • اسکرین شات Wayward Souls
 • اسکرین شات Wayward Souls
ستاره وایکینگ ها برای همیشه
ستاره وایکینگ ها برای همیشه
توسعهدهنده: بازی های Akupara
قیمت: 5,49 یورو
 • Star Vikings Forever عکس صفحه
 • Star Vikings Forever عکس صفحه
 • Star Vikings Forever عکس صفحه
 • Star Vikings Forever عکس صفحه
 • Star Vikings Forever عکس صفحه
 • Star Vikings Forever عکس صفحه
 • Star Vikings Forever عکس صفحه
 • Star Vikings Forever عکس صفحه
 • Star Vikings Forever عکس صفحه
 • Star Vikings Forever عکس صفحه
realMyst
realMyst
توسعهدهنده: کیک رشته ای
قیمت: 8,49 یورو
 • اسکرین شات realMyst
 • اسکرین شات realMyst
 • اسکرین شات realMyst
 • اسکرین شات realMyst
 • اسکرین شات realMyst
 • اسکرین شات realMyst
 • اسکرین شات realMyst
 • اسکرین شات realMyst
 • اسکرین شات realMyst
 • اسکرین شات realMyst
 • اسکرین شات realMyst
 • اسکرین شات realMyst
 • اسکرین شات realMyst
 • اسکرین شات realMyst
 • اسکرین شات realMyst
پمپ 2 BMX
پمپ 2 BMX
توسعهدهنده: کیک رشته ای
قیمت: 2,39 یورو
 • عکس پمپ شده BMX 2
 • عکس پمپ شده BMX 2
 • عکس پمپ شده BMX 2
 • عکس پمپ شده BMX 2
 • عکس پمپ شده BMX 2
 • عکس پمپ شده BMX 2
 • عکس پمپ شده BMX 2
 • عکس پمپ شده BMX 2
 • عکس پمپ شده BMX 2
 • عکس پمپ شده BMX 2
 • عکس پمپ شده BMX 2
 • عکس پمپ شده BMX 2
 • عکس پمپ شده BMX 2
 • عکس پمپ شده BMX 2
 • عکس پمپ شده BMX 2
معکوس - معاملات ورق زدن کاشی
معکوس - معاملات ورق زدن کاشی
توسعهدهنده: کیک رشته ای
قیمت: 3,29 یورو
 • Invert - Tile Flipping Puzzles اسکرین شات
 • Invert - Tile Flipping Puzzles اسکرین شات
 • Invert - Tile Flipping Puzzles اسکرین شات
 • Invert - Tile Flipping Puzzles اسکرین شات
 • Invert - Tile Flipping Puzzles اسکرین شات
 • Invert - Tile Flipping Puzzles اسکرین شات
 • Invert - Tile Flipping Puzzles اسکرین شات
 • Invert - Tile Flipping Puzzles اسکرین شات
 • Invert - Tile Flipping Puzzles اسکرین شات
 • Invert - Tile Flipping Puzzles اسکرین شات
 • Invert - Tile Flipping Puzzles اسکرین شات
 • Invert - Tile Flipping Puzzles اسکرین شات
 • Invert - Tile Flipping Puzzles اسکرین شات
 • Invert - Tile Flipping Puzzles اسکرین شات
 • Invert - Tile Flipping Puzzles اسکرین شات
 • Invert - Tile Flipping Puzzles اسکرین شات
 • Invert - Tile Flipping Puzzles اسکرین شات
 • Invert - Tile Flipping Puzzles اسکرین شات
Lumino شهر
Lumino شهر
توسعهدهنده: کیک رشته ای
قیمت: 5,99 یورو
 • عکس صفحه شهر لومینو
 • عکس صفحه شهر لومینو
 • عکس صفحه شهر لومینو
 • عکس صفحه شهر لومینو
 • عکس صفحه شهر لومینو
 • عکس صفحه شهر لومینو
 • عکس صفحه شهر لومینو
 • عکس صفحه شهر لومینو
 • عکس صفحه شهر لومینو
 • عکس صفحه شهر لومینو
 • عکس صفحه شهر لومینو
 • عکس صفحه شهر لومینو
 • عکس صفحه شهر لومینو
 • عکس صفحه شهر لومینو
 • عکس صفحه شهر لومینو
 • عکس صفحه شهر لومینو
 • عکس صفحه شهر لومینو
 • عکس صفحه شهر لومینو
 • عکس صفحه شهر لومینو
 • عکس صفحه شهر لومینو
 • عکس صفحه شهر لومینو
راه مرگ به کانادا
راه مرگ به کانادا
توسعهدهنده: کیک رشته ای
قیمت: 11,99 یورو
 • اسکرین شات جاده مرگ به کانادا
 • اسکرین شات جاده مرگ به کانادا
 • اسکرین شات جاده مرگ به کانادا
 • اسکرین شات جاده مرگ به کانادا
 • اسکرین شات جاده مرگ به کانادا
 • اسکرین شات جاده مرگ به کانادا
 • اسکرین شات جاده مرگ به کانادا
 • اسکرین شات جاده مرگ به کانادا
 • اسکرین شات جاده مرگ به کانادا
 • اسکرین شات جاده مرگ به کانادا
 • اسکرین شات جاده مرگ به کانادا
 • اسکرین شات جاده مرگ به کانادا
 • اسکرین شات جاده مرگ به کانادا
 • اسکرین شات جاده مرگ به کانادا
 • اسکرین شات جاده مرگ به کانادا
 • اسکرین شات جاده مرگ به کانادا
 • اسکرین شات جاده مرگ به کانادا
 • اسکرین شات جاده مرگ به کانادا
Lichtspeer
Lichtspeer
توسعهدهنده: کیک رشته ای
قیمت: 4,79 یورو
 • عکس صفحه Lichtspear
 • عکس صفحه Lichtspear
 • عکس صفحه Lichtspear
 • عکس صفحه Lichtspear
 • عکس صفحه Lichtspear
 • عکس صفحه Lichtspear
 • عکس صفحه Lichtspear
 • عکس صفحه Lichtspear
 • عکس صفحه Lichtspear
 • عکس صفحه Lichtspear
 • عکس صفحه Lichtspear
 • عکس صفحه Lichtspear
 • عکس صفحه Lichtspear
 • عکس صفحه Lichtspear
 • عکس صفحه Lichtspear
زمزمه درختان بید
زمزمه درختان بید
توسعهدهنده: بازی های Akupara
قیمت: 5,49 یورو
 • اسکرین شات Whispering Willows
 • اسکرین شات Whispering Willows
 • اسکرین شات Whispering Willows
 • اسکرین شات Whispering Willows
 • اسکرین شات Whispering Willows
 • اسکرین شات Whispering Willows
 • اسکرین شات Whispering Willows
 • اسکرین شات Whispering Willows
 • اسکرین شات Whispering Willows
قصاب اشکال
قصاب اشکال
توسعهدهنده: کیک رشته ای
قیمت: 2,39 یورو
 • اسکرین شات The Bug Butcher
 • اسکرین شات The Bug Butcher
 • اسکرین شات The Bug Butcher
 • اسکرین شات The Bug Butcher
 • اسکرین شات The Bug Butcher
 • اسکرین شات The Bug Butcher
 • اسکرین شات The Bug Butcher
 • اسکرین شات The Bug Butcher
 • اسکرین شات The Bug Butcher
 • اسکرین شات The Bug Butcher
 • اسکرین شات The Bug Butcher
 • اسکرین شات The Bug Butcher
 • اسکرین شات The Bug Butcher
 • اسکرین شات The Bug Butcher
 • اسکرین شات The Bug Butcher
پشت قاب
پشت قاب
توسعهدهنده: بازی های Akupara
قیمت: 6,99 یورو
 • پشت قاب اسکرین شات
 • پشت قاب اسکرین شات
 • پشت قاب اسکرین شات
 • پشت قاب اسکرین شات
 • پشت قاب اسکرین شات
 • پشت قاب اسکرین شات
 • پشت قاب اسکرین شات
 • پشت قاب اسکرین شات
 • پشت قاب اسکرین شات
 • پشت قاب اسکرین شات
 • پشت قاب اسکرین شات
 • پشت قاب اسکرین شات
 • پشت قاب اسکرین شات
 • پشت قاب اسکرین شات
 • پشت قاب اسکرین شات
 • پشت قاب اسکرین شات
 • پشت قاب اسکرین شات
 • پشت قاب اسکرین شات
 • پشت قاب اسکرین شات
 • پشت قاب اسکرین شات
 • پشت قاب اسکرین شات
 • پشت قاب اسکرین شات
 • پشت قاب اسکرین شات
 • پشت قاب اسکرین شات
Superbrothers Sword & Sworcery
Superbrothers Sword & Sworcery
توسعهدهنده: کیک رشته ای
قیمت: 3,49 یورو
 • اسکرین شات Superbrothers Sword & Sworcery
 • اسکرین شات Superbrothers Sword & Sworcery
 • اسکرین شات Superbrothers Sword & Sworcery
 • اسکرین شات Superbrothers Sword & Sworcery
 • اسکرین شات Superbrothers Sword & Sworcery
 • اسکرین شات Superbrothers Sword & Sworcery
 • اسکرین شات Superbrothers Sword & Sworcery
 • اسکرین شات Superbrothers Sword & Sworcery
 • اسکرین شات Superbrothers Sword & Sworcery
 • اسکرین شات Superbrothers Sword & Sworcery
قله های گلف
قله های گلف
توسعهدهنده: بعد از تولد
قیمت: 2,89 یورو
 • عکس صفحه گلف پیکس
 • عکس صفحه گلف پیکس
 • عکس صفحه گلف پیکس
 • عکس صفحه گلف پیکس
 • عکس صفحه گلف پیکس
 • عکس صفحه گلف پیکس
 • عکس صفحه گلف پیکس
 • عکس صفحه گلف پیکس
 • عکس صفحه گلف پیکس
 • عکس صفحه گلف پیکس
 • عکس صفحه گلف پیکس
 • عکس صفحه گلف پیکس
 • عکس صفحه گلف پیکس
 • عکس صفحه گلف پیکس
 • عکس صفحه گلف پیکس
 • عکس صفحه گلف پیکس
 • عکس صفحه گلف پیکس
 • عکس صفحه گلف پیکس
 • عکس صفحه گلف پیکس
 • عکس صفحه گلف پیکس
 • عکس صفحه گلف پیکس
Tempest: Pirate RPG Premium
Tempest: Pirate RPG Premium
توسعهدهنده: HeroCraft Ltd.
قیمت: 11,99 یورو
 • تصویر طوفان: Pirate RPG Premium
 • تصویر طوفان: Pirate RPG Premium
 • تصویر طوفان: Pirate RPG Premium
 • تصویر طوفان: Pirate RPG Premium
 • تصویر طوفان: Pirate RPG Premium
 • تصویر طوفان: Pirate RPG Premium
 • تصویر طوفان: Pirate RPG Premium
 • تصویر طوفان: Pirate RPG Premium
 • تصویر طوفان: Pirate RPG Premium
 • تصویر طوفان: Pirate RPG Premium
 • تصویر طوفان: Pirate RPG Premium
 • تصویر طوفان: Pirate RPG Premium
 • تصویر طوفان: Pirate RPG Premium
 • تصویر طوفان: Pirate RPG Premium
 • تصویر طوفان: Pirate RPG Premium
 • تصویر طوفان: Pirate RPG Premium
 • تصویر طوفان: Pirate RPG Premium
 • تصویر طوفان: Pirate RPG Premium
 • تصویر طوفان: Pirate RPG Premium
 • تصویر طوفان: Pirate RPG Premium
 • تصویر طوفان: Pirate RPG Premium
 • تصویر طوفان: Pirate RPG Premium
 • تصویر طوفان: Pirate RPG Premium
 • تصویر طوفان: Pirate RPG Premium
The Escapists 2: Pocket Breako
The Escapists 2: Pocket Breako
توسعهدهنده: تیم 17 دیجیتال محدود
قیمت: 7,99 یورو
 • اسکرین شات The Escapists 2: Pocket Breako
 • اسکرین شات The Escapists 2: Pocket Breako
 • اسکرین شات The Escapists 2: Pocket Breako
 • اسکرین شات The Escapists 2: Pocket Breako
 • اسکرین شات The Escapists 2: Pocket Breako
 • اسکرین شات The Escapists 2: Pocket Breako
 • اسکرین شات The Escapists 2: Pocket Breako
 • اسکرین شات The Escapists 2: Pocket Breako
 • اسکرین شات The Escapists 2: Pocket Breako
 • اسکرین شات The Escapists 2: Pocket Breako
 • اسکرین شات The Escapists 2: Pocket Breako
 • اسکرین شات The Escapists 2: Pocket Breako
 • اسکرین شات The Escapists 2: Pocket Breako
 • اسکرین شات The Escapists 2: Pocket Breako
 • اسکرین شات The Escapists 2: Pocket Breako
 • اسکرین شات The Escapists 2: Pocket Breako
 • اسکرین شات The Escapists 2: Pocket Breako
 • اسکرین شات The Escapists 2: Pocket Breako
Flockers
Flockers
توسعهدهنده: تیم 17 دیجیتال محدود
قیمت: 1,69 یورو
 • اسکرین شات Flockers
 • اسکرین شات Flockers
 • اسکرین شات Flockers
 • اسکرین شات Flockers
 • اسکرین شات Flockers
 • اسکرین شات Flockers
 • اسکرین شات Flockers
 • اسکرین شات Flockers
 • اسکرین شات Flockers
 • اسکرین شات Flockers
 • اسکرین شات Flockers
 • اسکرین شات Flockers
 • اسکرین شات Flockers
 • اسکرین شات Flockers
 • اسکرین شات Flockers
 • اسکرین شات Flockers
 • اسکرین شات Flockers
 • اسکرین شات Flockers
کرم 4
کرم 4
توسعهدهنده: تیم 17 دیجیتال محدود
قیمت: 4,39 یورو
 • Worms 4 عکس صفحه
 • Worms 4 عکس صفحه
 • Worms 4 عکس صفحه
 • Worms 4 عکس صفحه
 • Worms 4 عکس صفحه
 • Worms 4 عکس صفحه
 • Worms 4 عکس صفحه
 • Worms 4 عکس صفحه
 • Worms 4 عکس صفحه
 • Worms 4 عکس صفحه
 • Worms 4 عکس صفحه
 • Worms 4 عکس صفحه
 • Worms 4 عکس صفحه
 • Worms 4 عکس صفحه
 • Worms 4 عکس صفحه
 • Worms 4 عکس صفحه
 • Worms 4 عکس صفحه
 • Worms 4 عکس صفحه
پناه
پناه
توسعهدهنده: تیم 17 دیجیتال محدود
قیمت: 4,39 یورو
 • اسکرین شات محافظت شده
 • اسکرین شات محافظت شده
 • اسکرین شات محافظت شده
 • اسکرین شات محافظت شده
 • اسکرین شات محافظت شده
 • اسکرین شات محافظت شده
 • اسکرین شات محافظت شده
 • اسکرین شات محافظت شده
 • اسکرین شات محافظت شده
 • اسکرین شات محافظت شده
 • اسکرین شات محافظت شده
 • اسکرین شات محافظت شده
 • اسکرین شات محافظت شده
 • اسکرین شات محافظت شده
 • اسکرین شات محافظت شده
 • اسکرین شات محافظت شده
تیرانداز بیگانه
تیرانداز بیگانه
توسعهدهنده: بازی های 8 طبقه
قیمت: 5,49 یورو
 • اسکرین شات تیرانداز بیگانه
 • اسکرین شات تیرانداز بیگانه
 • اسکرین شات تیرانداز بیگانه
 • اسکرین شات تیرانداز بیگانه
 • اسکرین شات تیرانداز بیگانه
 • اسکرین شات تیرانداز بیگانه
 • اسکرین شات تیرانداز بیگانه
 • اسکرین شات تیرانداز بیگانه
 • اسکرین شات تیرانداز بیگانه
 • اسکرین شات تیرانداز بیگانه
 • اسکرین شات تیرانداز بیگانه
 • اسکرین شات تیرانداز بیگانه
 • اسکرین شات تیرانداز بیگانه
 • اسکرین شات تیرانداز بیگانه
 • اسکرین شات تیرانداز بیگانه
Alien Shooter 2 - Reloaded
Alien Shooter 2 - Reloaded
توسعهدهنده: بازی های 8 طبقه
قیمت: 5,49 یورو
 • Alien Shooter 2 - اسکرین شات بارگذاری مجدد
 • Alien Shooter 2 - اسکرین شات بارگذاری مجدد
 • Alien Shooter 2 - اسکرین شات بارگذاری مجدد
 • Alien Shooter 2 - اسکرین شات بارگذاری مجدد
 • Alien Shooter 2 - اسکرین شات بارگذاری مجدد
 • Alien Shooter 2 - اسکرین شات بارگذاری مجدد
 • Alien Shooter 2 - اسکرین شات بارگذاری مجدد
 • Alien Shooter 2 - اسکرین شات بارگذاری مجدد
 • Alien Shooter 2 - اسکرین شات بارگذاری مجدد
 • Alien Shooter 2 - اسکرین شات بارگذاری مجدد
 • Alien Shooter 2 - اسکرین شات بارگذاری مجدد
 • Alien Shooter 2 - اسکرین شات بارگذاری مجدد
 • Alien Shooter 2 - اسکرین شات بارگذاری مجدد
 • Alien Shooter 2 - اسکرین شات بارگذاری مجدد
 • Alien Shooter 2 - اسکرین شات بارگذاری مجدد
 • Alien Shooter 2 - اسکرین شات بارگذاری مجدد
 • Alien Shooter 2 - اسکرین شات بارگذاری مجدد
 • Alien Shooter 2 - اسکرین شات بارگذاری مجدد
 • Alien Shooter 2 - اسکرین شات بارگذاری مجدد
 • Alien Shooter 2 - اسکرین شات بارگذاری مجدد
 • Alien Shooter 2 - اسکرین شات بارگذاری مجدد
 • Alien Shooter 2 - اسکرین شات بارگذاری مجدد
اینبنتو
اینبنتو
توسعهدهنده: بعد از تولد
قیمت: 2,89 یورو
 • اسکرین شات inbento
 • اسکرین شات inbento
 • اسکرین شات inbento
 • اسکرین شات inbento
 • اسکرین شات inbento
 • اسکرین شات inbento
 • اسکرین شات inbento
 • اسکرین شات inbento
 • اسکرین شات inbento
 • اسکرین شات inbento
 • اسکرین شات inbento
 • اسکرین شات inbento
 • اسکرین شات inbento
 • اسکرین شات inbento
 • اسکرین شات inbento
 • اسکرین شات inbento
 • اسکرین شات inbento
 • اسکرین شات inbento
 • اسکرین شات inbento
 • اسکرین شات inbento
 • اسکرین شات inbento
 • اسکرین شات inbento
 • اسکرین شات inbento
 • اسکرین شات inbento
اعظم - گسترش شمالی
اعظم - گسترش شمالی
توسعهدهنده: HeroCraft Ltd.
قیمت: 4,99 یورو
 • Majesty - اسکرین شات North Expansion
 • Majesty - اسکرین شات North Expansion
 • Majesty - اسکرین شات North Expansion
 • Majesty - اسکرین شات North Expansion
 • Majesty - اسکرین شات North Expansion
 • Majesty - اسکرین شات North Expansion
 • Majesty - اسکرین شات North Expansion
 • Majesty - اسکرین شات North Expansion
 • Majesty - اسکرین شات North Expansion
 • Majesty - اسکرین شات North Expansion
 • Majesty - اسکرین شات North Expansion
 • Majesty - اسکرین شات North Expansion
 • Majesty - اسکرین شات North Expansion
 • Majesty - اسکرین شات North Expansion
 • Majesty - اسکرین شات North Expansion
 • Majesty - اسکرین شات North Expansion
 • Majesty - اسکرین شات North Expansion
 • Majesty - اسکرین شات North Expansion
 • Majesty - اسکرین شات North Expansion
 • Majesty - اسکرین شات North Expansion
 • Majesty - اسکرین شات North Expansion
Majesty: The Fantasy Kingdom
Majesty: The Fantasy Kingdom
توسعهدهنده: HeroCraft Ltd.
قیمت: 4,99 یورو
 • اسکرین شات Majesty: The Fantasy Kingdom
 • اسکرین شات Majesty: The Fantasy Kingdom
 • اسکرین شات Majesty: The Fantasy Kingdom
 • اسکرین شات Majesty: The Fantasy Kingdom
 • اسکرین شات Majesty: The Fantasy Kingdom
 • اسکرین شات Majesty: The Fantasy Kingdom
 • اسکرین شات Majesty: The Fantasy Kingdom
 • اسکرین شات Majesty: The Fantasy Kingdom
 • اسکرین شات Majesty: The Fantasy Kingdom
 • اسکرین شات Majesty: The Fantasy Kingdom
 • اسکرین شات Majesty: The Fantasy Kingdom
 • اسکرین شات Majesty: The Fantasy Kingdom
 • اسکرین شات Majesty: The Fantasy Kingdom
 • اسکرین شات Majesty: The Fantasy Kingdom
The Tiny Bang Story: Premium
The Tiny Bang Story: Premium
توسعهدهنده: HeroCraft Ltd.
قیمت: 4,99 یورو
 • The Tiny Bang Story: Screenshot Premium
 • The Tiny Bang Story: Screenshot Premium
 • The Tiny Bang Story: Screenshot Premium
 • The Tiny Bang Story: Screenshot Premium
 • The Tiny Bang Story: Screenshot Premium
 • The Tiny Bang Story: Screenshot Premium
 • The Tiny Bang Story: Screenshot Premium
 • The Tiny Bang Story: Screenshot Premium
 • The Tiny Bang Story: Screenshot Premium
 • The Tiny Bang Story: Screenshot Premium
 • The Tiny Bang Story: Screenshot Premium
 • The Tiny Bang Story: Screenshot Premium
 • The Tiny Bang Story: Screenshot Premium
 • The Tiny Bang Story: Screenshot Premium
 • The Tiny Bang Story: Screenshot Premium
 • The Tiny Bang Story: Screenshot Premium
 • The Tiny Bang Story: Screenshot Premium
 • The Tiny Bang Story: Screenshot Premium
 • The Tiny Bang Story: Screenshot Premium
 • The Tiny Bang Story: Screenshot Premium
 • The Tiny Bang Story: Screenshot Premium
Scalar ماشین حساب علمی
Scalar ماشین حساب علمی
توسعهدهنده: مقدار کمی
قیمت: 0,79 یورو
 • اسکرین شات اسکالر ماشین حساب علمی
 • اسکرین شات اسکالر ماشین حساب علمی
 • اسکرین شات اسکالر ماشین حساب علمی
 • اسکرین شات اسکالر ماشین حساب علمی
 • اسکرین شات اسکالر ماشین حساب علمی
 • اسکرین شات اسکالر ماشین حساب علمی
 • اسکرین شات اسکالر ماشین حساب علمی
 • اسکرین شات اسکالر ماشین حساب علمی
 • اسکرین شات اسکالر ماشین حساب علمی
 • اسکرین شات اسکالر ماشین حساب علمی
 • اسکرین شات اسکالر ماشین حساب علمی
 • اسکرین شات اسکالر ماشین حساب علمی
 • اسکرین شات اسکالر ماشین حساب علمی
 • اسکرین شات اسکالر ماشین حساب علمی
 • اسکرین شات اسکالر ماشین حساب علمی
 • اسکرین شات اسکالر ماشین حساب علمی
 • اسکرین شات اسکالر ماشین حساب علمی
 • اسکرین شات اسکالر ماشین حساب علمی
 • اسکرین شات اسکالر ماشین حساب علمی

تیم Miفراموش نکنید که آن را دنبال کنید Xiaomi-miui.gr در اخبار گوگل تا بلافاصله در مورد تمام مقالات جدید ما مطلع شوید! همچنین اگر از RSS reader استفاده می‌کنید، می‌توانید صفحه ما را به سادگی با دنبال کردن این پیوند >> به لیست خود اضافه کنید https://news.xiaomi-miui.gr/feed/gn

 

ما را دنبال در تلگراف به طوری که شما اولین کسی باشید که از همه اخبار ما مطلع می شوید!

 

ما را در تلگرام دنبال کنید (زبان انگلیسی) تلگراف اولین کسی باشید که از اخبار ما مطلع می شود!

همچنین بخوانید

پیام بگذارید

* با استفاده از این فرم، با ذخیره و توزیع پیام های خود در صفحه ما موافقت می کنید.

این سایت از Akismet برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بدانید که چگونه نظر شما پردازش می شود.

نظر بدهید

همچنین بخوانید
این هفته توسعه دهندگان شیائومی بر روی بهینه سازی سیستم تمرکز کرده اند،…