اخبار شیائومی Miui Hellas
صفحه اصلی » همه اخبار » برنامه ها / رام ها » برنامه های کاربردی مفید » 22 بازی و برنامه را برای مدت کوتاهی از فروشگاه Google Play & App Store رایگان کنید
برنامه های کاربردی مفید

22 بازی و برنامه را برای مدت کوتاهی از فروشگاه Google Play & App Store رایگان کنید

برنامه-فروشگاه-بازی-فروشگاه-لوگو

در فواصل منظم در بازی فروشگاه گوگلو در اپ استور اپل، بسیاری از توسعه دهندگان برای مدت محدودی اعطا می کنند، کاملا رایگان برنامه های کاربردی آنها


Έبنابراین، این بار نیز اپلیکیشن ها و بازی های متعددی وجود دارد که می توانید آن ها را به صورت کاملا رایگان دریافت کنید، البته به شرطی که در مهلتی که به شما می دهند، آن ها را دانلود و نصب کنید.

بازی‌ها و برنامه‌های رایگان از فروشگاه Google Play

در زیر تعدادی از آنها را برای شما قرار داده ایم که می توانید از بین آنها انتخاب کنید و خودتان کاملا رایگان بسازید.


بازی ها:


Grow Spaceship VIP
Grow Spaceship VIP
Developer: PixelStar Games
Price: 1,89 €
 • Grow Spaceship VIP Screenshot
 • Grow Spaceship VIP Screenshot
 • Grow Spaceship VIP Screenshot
 • Grow Spaceship VIP Screenshot
 • Grow Spaceship VIP Screenshot
 • Grow Spaceship VIP Screenshot
 • Grow Spaceship VIP Screenshot
 • Grow Spaceship VIP Screenshot
 • Grow Spaceship VIP Screenshot
 • Grow Spaceship VIP Screenshot
 • Grow Spaceship VIP Screenshot
 • Grow Spaceship VIP Screenshot
 • Grow Spaceship VIP Screenshot
 • Grow Spaceship VIP Screenshot
 • Grow Spaceship VIP Screenshot
 • Grow Spaceship VIP Screenshot
 • Grow Spaceship VIP Screenshot
 • Grow Spaceship VIP Screenshot
Dungeon Shooter : Dark Temple
Dungeon Shooter : Dark Temple
Developer: IMCrazy
Price: 1,49 €
 • Dungeon Shooter : Dark Temple Screenshot
 • Dungeon Shooter : Dark Temple Screenshot
 • Dungeon Shooter : Dark Temple Screenshot
 • Dungeon Shooter : Dark Temple Screenshot
 • Dungeon Shooter : Dark Temple Screenshot
 • Dungeon Shooter : Dark Temple Screenshot
 • Dungeon Shooter : Dark Temple Screenshot
 • Dungeon Shooter : Dark Temple Screenshot
 • Dungeon Shooter : Dark Temple Screenshot
 • Dungeon Shooter : Dark Temple Screenshot
 • Dungeon Shooter : Dark Temple Screenshot
 • Dungeon Shooter : Dark Temple Screenshot
 • Dungeon Shooter : Dark Temple Screenshot
 • Dungeon Shooter : Dark Temple Screenshot
 • Dungeon Shooter : Dark Temple Screenshot
 • Dungeon Shooter : Dark Temple Screenshot
 • Dungeon Shooter : Dark Temple Screenshot
 • Dungeon Shooter : Dark Temple Screenshot
 • Dungeon Shooter : Dark Temple Screenshot
 • Dungeon Shooter : Dark Temple Screenshot
 • Dungeon Shooter : Dark Temple Screenshot
LeagueMon VIP - 리그 몬스터 디펜스
LeagueMon VIP - 리그 몬스터 디펜스
 • LeagueMon VIP - 리그 몬스터 디펜스 Screenshot
 • LeagueMon VIP - 리그 몬스터 디펜스 Screenshot
 • LeagueMon VIP - 리그 몬스터 디펜스 Screenshot
 • LeagueMon VIP - 리그 몬스터 디펜스 Screenshot
 • LeagueMon VIP - 리그 몬스터 디펜스 Screenshot
 • LeagueMon VIP - 리그 몬스터 디펜스 Screenshot
 • LeagueMon VIP - 리그 몬스터 디펜스 Screenshot
 • LeagueMon VIP - 리그 몬스터 디펜스 Screenshot
 • LeagueMon VIP - 리그 몬스터 디펜스 Screenshot
Hero's 2nd Memory : Offline Sh
Hero's 2nd Memory : Offline Sh
Developer: Eastmoon
Price: 1,09 €
 • Hero's 2nd Memory : Offline Sh Screenshot
 • Hero's 2nd Memory : Offline Sh Screenshot
 • Hero's 2nd Memory : Offline Sh Screenshot
 • Hero's 2nd Memory : Offline Sh Screenshot
 • Hero's 2nd Memory : Offline Sh Screenshot
 • Hero's 2nd Memory : Offline Sh Screenshot
Cooking Quest VIP : Food Wagon
Cooking Quest VIP : Food Wagon
Developer: Cat Lab
Price: 1,09 €
 • Cooking Quest VIP : Food Wagon Screenshot
 • Cooking Quest VIP : Food Wagon Screenshot
 • Cooking Quest VIP : Food Wagon Screenshot
 • Cooking Quest VIP : Food Wagon Screenshot
 • Cooking Quest VIP : Food Wagon Screenshot
 • Cooking Quest VIP : Food Wagon Screenshot
 • Cooking Quest VIP : Food Wagon Screenshot
 • Cooking Quest VIP : Food Wagon Screenshot
 • Cooking Quest VIP : Food Wagon Screenshot
 • Cooking Quest VIP : Food Wagon Screenshot
 • Cooking Quest VIP : Food Wagon Screenshot
 • Cooking Quest VIP : Food Wagon Screenshot
Neo Monsters
Neo Monsters
Developer: ZigZaGame Inc.
Price: 0,50 €
 • Neo Monsters Screenshot
 • Neo Monsters Screenshot
 • Neo Monsters Screenshot
 • Neo Monsters Screenshot
 • Neo Monsters Screenshot
 • Neo Monsters Screenshot
 • Neo Monsters Screenshot
 • Neo Monsters Screenshot
 • Neo Monsters Screenshot
 • Neo Monsters Screenshot
 • Neo Monsters Screenshot
 • Neo Monsters Screenshot
 • Neo Monsters Screenshot
 • Neo Monsters Screenshot
 • Neo Monsters Screenshot
 • Neo Monsters Screenshot
 • Neo Monsters Screenshot
 • Neo Monsters Screenshot
Paranormal Territory
Paranormal Territory
Developer: AGaming+
Price: 0,69 €
 • Paranormal Territory Screenshot
 • Paranormal Territory Screenshot
 • Paranormal Territory Screenshot
 • Paranormal Territory Screenshot
 • Paranormal Territory Screenshot
 • Paranormal Territory Screenshot
 • Paranormal Territory Screenshot
 • Paranormal Territory Screenshot
 • Paranormal Territory Screenshot
 • Paranormal Territory Screenshot
 • Paranormal Territory Screenshot
 • Paranormal Territory Screenshot
 • Paranormal Territory Screenshot
 • Paranormal Territory Screenshot
 • Paranormal Territory Screenshot

برنامه های کاربردی:


Stark Dumbbell
Stark Dumbbell
Developer: Virtual Trainer
Price: 4,99 €
 • Stark Dumbbell Screenshot
 • Stark Dumbbell Screenshot
 • Stark Dumbbell Screenshot
 • Stark Dumbbell Screenshot
 • Stark Dumbbell Screenshot
Pro Mp3 player - Qamp
Pro Mp3 player - Qamp
Developer: QAPP
Price: 0,79 €
 • Pro Mp3 player - Qamp Screenshot
 • Pro Mp3 player - Qamp Screenshot
 • Pro Mp3 player - Qamp Screenshot
 • Pro Mp3 player - Qamp Screenshot
 • Pro Mp3 player - Qamp Screenshot
 • Pro Mp3 player - Qamp Screenshot
 • Pro Mp3 player - Qamp Screenshot
QR / Barcode Scanner PRO
QR / Barcode Scanner PRO
Developer: Smart Scanner
Price: 2,79 €
 • QR / Barcode Scanner PRO Screenshot
 • QR / Barcode Scanner PRO Screenshot
 • QR / Barcode Scanner PRO Screenshot
 • QR / Barcode Scanner PRO Screenshot
 • QR / Barcode Scanner PRO Screenshot
 • QR / Barcode Scanner PRO Screenshot
 • QR / Barcode Scanner PRO Screenshot
 • QR / Barcode Scanner PRO Screenshot
Snipback - Lifehacker smart vo
Snipback - Lifehacker smart vo
 • Snipback - Lifehacker smart vo Screenshot
 • Snipback - Lifehacker smart vo Screenshot
 • Snipback - Lifehacker smart vo Screenshot
 • Snipback - Lifehacker smart vo Screenshot

بازی‌ها و برنامه‌های رایگان از Apple App Store


Όاما امروزه علاوه بر برنامه ها و بازی های رایگان در فروشگاه Google Play، همچنین پیشنهادات رایگان مربوطه را از A داریمفروشگاه pp اپل.


بازی ها:


‎Dwarf Journey
‎Dwarf Journey
Developer: Orube Game Studio
Price: 1,19 €
 • ‎Dwarf Journey Screenshot
 • ‎Dwarf Journey Screenshot
 • ‎Dwarf Journey Screenshot
 • ‎Dwarf Journey Screenshot
 • ‎Dwarf Journey Screenshot
 • ‎Dwarf Journey Screenshot
 • ‎Dwarf Journey Screenshot
 • ‎Dwarf Journey Screenshot
 • ‎Dwarf Journey Screenshot
 • ‎Dwarf Journey Screenshot
 • ‎Dwarf Journey Screenshot
 • ‎Dwarf Journey Screenshot
 • ‎Dwarf Journey Screenshot
 • ‎Dwarf Journey Screenshot
 • ‎Dwarf Journey Screenshot
 • ‎Dwarf Journey Screenshot
‎Poker Pop!
‎Poker Pop!
Developer: Andrey Spencer
Price: 3,49 €+
 • ‎Poker Pop! Screenshot
 • ‎Poker Pop! Screenshot
 • ‎Poker Pop! Screenshot
 • ‎Poker Pop! Screenshot
 • ‎Poker Pop! Screenshot
 • ‎Poker Pop! Screenshot
 • ‎Poker Pop! Screenshot
 • ‎Poker Pop! Screenshot
 • ‎Poker Pop! Screenshot
 • ‎Poker Pop! Screenshot
 • ‎Poker Pop! Screenshot
 • ‎Poker Pop! Screenshot
 • ‎Poker Pop! Screenshot
 • ‎Poker Pop! Screenshot
 • ‎Poker Pop! Screenshot
‎Peppa Pig™: Golden Boots
‎Peppa Pig™: Golden Boots
Developer: Entertainment One
Price: 4,99 €
 • ‎Peppa Pig™: Golden Boots Screenshot
 • ‎Peppa Pig™: Golden Boots Screenshot
 • ‎Peppa Pig™: Golden Boots Screenshot
 • ‎Peppa Pig™: Golden Boots Screenshot
 • ‎Peppa Pig™: Golden Boots Screenshot
 • ‎Peppa Pig™: Golden Boots Screenshot
 • ‎Peppa Pig™: Golden Boots Screenshot
 • ‎Peppa Pig™: Golden Boots Screenshot
 • ‎Peppa Pig™: Golden Boots Screenshot
 • ‎Peppa Pig™: Golden Boots Screenshot
 • ‎Peppa Pig™: Golden Boots Screenshot
‎Wild West Shooting Games 2021
‎Wild West Shooting Games 2021
 • ‎Wild West Shooting Games 2021 Screenshot
 • ‎Wild West Shooting Games 2021 Screenshot
 • ‎Wild West Shooting Games 2021 Screenshot
 • ‎Wild West Shooting Games 2021 Screenshot
‎Paintiles
‎Paintiles
Developer: Andrey Spencer
Price: 3,49 €
 • ‎Paintiles Screenshot
 • ‎Paintiles Screenshot
 • ‎Paintiles Screenshot
 • ‎Paintiles Screenshot
 • ‎Paintiles Screenshot
 • ‎Paintiles Screenshot
 • ‎Paintiles Screenshot
 • ‎Paintiles Screenshot
 • ‎Paintiles Screenshot
 • ‎Paintiles Screenshot
 • ‎Paintiles Screenshot
 • ‎Paintiles Screenshot
 • ‎Paintiles Screenshot
 • ‎Paintiles Screenshot
 • ‎Paintiles Screenshot
 • ‎Paintiles Screenshot
 • ‎Paintiles Screenshot
 • ‎Paintiles Screenshot
 • ‎Paintiles Screenshot
 • ‎Paintiles Screenshot
‎Monster Stunts
‎Monster Stunts
Developer: YUZHI MA
Price: 2,49 €
 • ‎Monster Stunts Screenshot
 • ‎Monster Stunts Screenshot
 • ‎Monster Stunts Screenshot
 • ‎Monster Stunts Screenshot
 • ‎Monster Stunts Screenshot
 • ‎Monster Stunts Screenshot
 • ‎Monster Stunts Screenshot
 • ‎Monster Stunts Screenshot
 • ‎Monster Stunts Screenshot
 • ‎Monster Stunts Screenshot
‎Top Bike-Best Motorcycle Stunt
‎Top Bike-Best Motorcycle Stunt
Developer: YUZHI MA
Price: 2,49 €
 • ‎Top Bike-Best Motorcycle Stunt Screenshot
 • ‎Top Bike-Best Motorcycle Stunt Screenshot
 • ‎Top Bike-Best Motorcycle Stunt Screenshot
 • ‎Top Bike-Best Motorcycle Stunt Screenshot
 • ‎Top Bike-Best Motorcycle Stunt Screenshot
 • ‎Top Bike-Best Motorcycle Stunt Screenshot
 • ‎Top Bike-Best Motorcycle Stunt Screenshot
 • ‎Top Bike-Best Motorcycle Stunt Screenshot
 • ‎Top Bike-Best Motorcycle Stunt Screenshot
 • ‎Top Bike-Best Motorcycle Stunt Screenshot
 • ‎Top Bike-Best Motorcycle Stunt Screenshot
 • ‎Top Bike-Best Motorcycle Stunt Screenshot
‎PixelMaze
‎PixelMaze
Developer: Juhapekka Piiroinen
Price: Free
 • ‎PixelMaze Screenshot
 • ‎PixelMaze Screenshot
 • ‎PixelMaze Screenshot
 • ‎PixelMaze Screenshot

برنامه های کاربردی:


‎ClonErase Camera
‎ClonErase Camera
Developer: ZEDOnet
Price: 2,49 €+
‎Windy White Noise Sleep Sounds
‎Windy White Noise Sleep Sounds
 • ‎Windy White Noise Sleep Sounds Screenshot
 • ‎Windy White Noise Sleep Sounds Screenshot
 • ‎Windy White Noise Sleep Sounds Screenshot
 • ‎Windy White Noise Sleep Sounds Screenshot
 • ‎Windy White Noise Sleep Sounds Screenshot
 • ‎Windy White Noise Sleep Sounds Screenshot
 • ‎Windy White Noise Sleep Sounds Screenshot
 • ‎Windy White Noise Sleep Sounds Screenshot
 • ‎Windy White Noise Sleep Sounds Screenshot
 • ‎Windy White Noise Sleep Sounds Screenshot
 • ‎Windy White Noise Sleep Sounds Screenshot
 • ‎Windy White Noise Sleep Sounds Screenshot
 • ‎Windy White Noise Sleep Sounds Screenshot
 • ‎Windy White Noise Sleep Sounds Screenshot
 • ‎Windy White Noise Sleep Sounds Screenshot

تیم Miفراموش نکنید که آن را دنبال کنید Xiaomi-miui.gr در اخبار گوگل تا بلافاصله در مورد تمام مقالات جدید ما مطلع شوید! همچنین اگر از RSS reader استفاده می‌کنید، می‌توانید صفحه ما را به سادگی با دنبال کردن این پیوند >> به لیست خود اضافه کنید https://news.xiaomi-miui.gr/feed/gn

 

ما را دنبال در تلگراف  به طوری که شما اولین کسی باشید که از همه اخبار ما مطلع می شوید!

همچنین بخوانید

پیام بگذارید

* با استفاده از این فرم، با ذخیره و توزیع پیام های خود در صفحه ما موافقت می کنید.

این سایت از Akismet برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بدانید که چگونه نظر شما پردازش می شود.

نظر بدهید

همچنین بخوانید
شیائومی در حال آماده شدن برای عرضه سری Xiaomi 13 در چین است.